Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
24 kwietnia 2022 – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – ROK C

SŁOWO DNIA

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»

20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».

22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

J 20, 19-23


Zmartwychwstały pojawia się w Wieczerniku, gdzie uczniowie zamknęli się w obawie, że skończą źle, i mówi: „Pokój wam!”. To nie jest zwykłe powitanie, ale prawdziwy dar. Można to zrozumieć z faktu, że Jezus wielokrotnie mówił „pokój”, ukazując na swoim ciele znaki niegodziwości ludzi. Łącząc słowo „pokój” ze swoimi ranami, Jezus daje nam pokój inny niż ten, który daje świat. W rzeczywistości pokój Zmartwychwstałego nie jest po prostu brakiem konfliktu, ale umiejętnością powiedzenia „pokój” nawet pośród cierpienia, niegodziwości, nadużyć, wojny. To umiejętność kroczenia drogami pojednania.

Panie, daj nam dzisiaj Twój pokój, abyśmy mogli wyciągnąć rękę do świata, który cierpi z powodu wojny! Niech się tak stanie!

Głos Papieża

Pokój, który Jezus daje nam w wydarzeniu paschalnym, nie odpowiada strategiom świata, który wierzy, że można go osiągnąć przez siłę, podbój i dominację. Taki pokój jest tylko przerwą między wojnami. Wiemy o tym dobrze. Pokój Pański idzie drogą łagodności i krzyża. Jest to branie odpowiedzialności za innych. Chrystus wziął na siebie nasze zło, nasz grzech i naszą śmierć. Wziął na siebie to wszystko. W taki sposób nas wyzwolił. On zapłacił za nas. Jego pokój nie jest owocem kompromisu, ale daru z siebie.
(FRANCISZEK, Audiencja Generalna, 13 kwietnia 2022)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki