Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 czerwca 2022 – Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

SŁOWO DNIA

57 Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. 58 Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 59 Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. 60 Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». 61 Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». 62 Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. 63 On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię».

Łk 1, 57-66. 80


Dziś Kościół zaprasza nas, abyśmy zatrzymali się i kontemplowali narodziny Jana, który zobaczy, jak jego życie jest ściśle związane z życiem Jezusa. Narodziny Jana w rzeczywistości przygotowują nas na nowość Boga, który staje się człowiekiem. W fakcie Jego narodzin znajdujemy całe życie Jana: nawrócenie i głoszenie. Wszyscy krewni i przyjaciele muszą się nawrócić: są wezwani do traktowania narodzonego życia w inny sposób niż dotychczas. Nie mogą już nadać dziecku imienia Zachariasza. Jan będzie inny niż jego ojciec. Lud Izraela jest wezwany do przyjęcia proroka innego niż ci, którzy prowadzili go od wyjścia z Egiptu aż do tego czasu. A potem zapowiedź: ktokolwiek poszedł odwiedzić Elżbietę, był zdumiony i zadziwiony. „Kim będzie to dziecko?” Narodziny Jana zwiastują nowe rzeczy, zwiastują obecność Boga, który tym razem stanie się Ciałem. Zatrzymajmy się przy tym narodzeniu i zastanówmy się nad zdumieniem Elżbiety i Zachariasza przed Bogiem, chcąc zrobić dla Niego miejsce w swoim życiu.

Panie, cud jest tym, co pozwala nam być odmiennego zdania, jak Elżbieta, i z nową stanowczością oznajmić, jak Zachariasz, że naprawdę wszystko, co pojawia się w naszej historii, to Twoja łaska i Twoje miłosierdzie.

Głos poety

„A gdybyście potrafili zachowywać zadziwienie waszego serca w obliczu codziennych cudów waszego życia, wasz ból wydawałby się nie mniej cudowny niż wasza radość.”

(Khalil Gibran )

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki