Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 maja 2022 – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

SŁOWO DNIA

27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka!

J 14, 27


Przedtem pokój był nam dany przez błogosławieństwo, którego kapłani mogli udzielać zgodnie ze wskazówkami, które Mojżesz otrzymał od Boga, o czym mówi Lb 6, 26: „Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Teraz, dzięki Jezusowi, pokój jest nam dany bezpośrednio przez Pana, z wyjaśnieniem, że nie chodzi o pokój jaki daje świat. Podczas gdy na powierzchni morze jest wzburzone, w głębi jest spokojne, więc jeśli wejdziemy w głąb naszych serc, pokój Pana pozwoli nam żyć bez zakłóceń w niespokojnych sytuacjach życia. Pan umieszcza swój pokój w sercu, jeśli trzymamy się Jego nauk poprzez codzienne czytanie Jego słowa, w modlitwie. W ten sposób będziemy mogli przeżywać w sobie tekst Księgi Ezechiela 36, 26: „Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała”. To serce z kamienia nieustannie poszukuje spokoju w znaczeniu światowym poprzez władzę, pieniądze, role, przedmioty i nie tylko. Jedynie w osobistym milczeniu przed Bogiem nowy duch objawi nam, jakie postawy może nam odebrać przy naszej współpracy, aby można było żyć Jego pokojem.

Panie, pomóż mi porzucić wszystko, co sprawia, że Twój pokój nie może zapanować we mnie.

Głos Papieża Franciszka

Pokój jest wielkim darem Jezusa – «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam» – jest cennym skarbem, który wyróżnia chrześcijanina. Jest to prawdziwy pokój, nie zwyczajny spokój, ale pokój „głęboki”, taki, który „rozwesela serce” nawet „w czasie wielkich prób, wszelakich trudności”, „udręk”, jakie napotyka się w życiu. (Z homilii Papieża Franciszka, 21 maja 2019 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki