Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 kwietnia 2022 r. – PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

SŁOWO DNIA

4 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5 A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». 6 On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 7 Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!»

J 21, 4-7a


Jan w swojej Ewangelii wielokrotnie podkreśla, że Zmartwychwstały zmienia nasz normalny sposób przeżywania rzeczywistości i zwraca uwagę na wysiłek, jaki wkładamy w rozpoznanie Go poza naszymi zwykłymi i sklerotycznymi wzorcami działania i myślenia. Nieznajomy z nabrzeża daje inne wskazówki, podaje inny odczyt, inne wskazania. Uczniowie czują, że idąc za tymi „wskazówkami”, problem połowów nabiera innego rozwiązania. To świt nowego dnia, który skłania uczniów i każdego z nas do zaufania „Temu nieznajomemu”, aby znaleźć inny sposób wykonywania rzeczy, nauczyć się, jak je wykonywać „w sposób Boży”, aby stanąć po stronie wiary i dać kredyt zaufania Bogu. Dzięki posłuszeństwu otwierają się oczy serca i nieznajomy zyskuje imię: „To jest Pan”!

Zmartwychwstały uobecnia się, a my Go nie rozpoznajemy! O Chryste Zmartwychwstały, uproś nam, abyśmy przezwyciężyli nasz sposób widzenia, udziel nam łaski, abyśmy tego dokonali i wtedy nasze oczy i serca Ciebie zobaczą! O Chryste Zmartwychwstały, daj nam Twój pokój!

Głos Papieża Franciszka

„W tym okrzyku: „To jest Pan!”, tkwi cały entuzjazm wiary paschalnej, pełnej radości i zdumienia, co mocno kontrastuje z oszołomieniem, rozpaczą, poczuciem bezradności, które narosły w duszy uczniów. Obecność Jezusa Zmartwychwstałego przemienia wszystko: ciemność zostaje pokonana przez światło, bezużyteczna praca znów staje się owocna i obiecująca, uczucie zmęczenia i opuszczenia ustępuje miejsca nowemu zrywowi i pewności, że On jest z nami”.

(por.  REGINA CAELI, 10 kwietnia 2016)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki