Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
22 czerwca 2022 – Środa, XII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

Mt 7, 15-20


Jezus zawsze dystansował się od postawy, która jest rozpowszechniona we wszystkich formach religijności: niebezpieczeństwa przywiązania do tego, co zewnętrzne, uczynienia z przygody uczniostwa swoistej pracy, pasji nawracania i obrazu nowego życia. Rozwiązanie, które Jezus proponuje uczniom, to przyjrzenie się owocom, prosty sposób, aby móc zmierzyć naszą wiarę i naszą duszpasterską troskę. Możemy zatem zadać sobie pytanie, co zmieniało się w naszym życiu na przestrzeni lat, widząc przemianę, jaką zdziałało Słowo Jezusa, jeśli na to pozwoliliśmy. Naprawdę wielkich ludzi widać po małych gestach, miarą naszego życia, naszej rodziny czy społeczności, nie jest skuteczność, ale miłość, nie zysk (nawet duchowy), ale radość płynąca ze świadomości, że jesteśmy kochani. Już samo to pozwala nam oddalić się od światowej logiki, nawrócić nasze serca według Jego czułości i miłosierdzia.


Panie, pomóż nam zrozumieć wartość słów i gestów, które w życiu codziennym zawsze i wszędzie kierują się kryterium miłości do Ciebie, do siebie, do bliźniego.


Głos naukowca

„Wartość człowieka leży w tym, co jest w stanie dać, a nie w tym, co jest w stanie wziąć.”

(Albert Einstein)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki