Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 kwietnia 2022 – ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

SŁOWO DNIA

13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. 17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.

25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Łk 24,13-17. 25-27


W drodze powrotnej z Jerozolimy dwaj uczniowie dyskutują. Jest to długa i bolesna dyskusja; każdy ma coś do powiedzenia drugiemu, poszukując sensu minionych wydarzeń. Wydaje się, że coś wymyka się ich rozumieniu. I właśnie w trakcie tej rozmowy i dyskusji Jezus dołącza do nich w ich drodze. Ale oczy uczniów i ich serca nie rozpoznają Go. Jezus wtrąca się do ich rozmowy i pyta o powód tej dyskusji o zmierzchu dnia. To powoduje ich gwałtowne zatrzymanie. Są smutni i rozczarowani, ale chcą opowiedzieć całą historię. W tym momencie Jezus włącza się i pomaga im odnaleźć w Piśmie Świętym sens wszystkiego, czego doświadczyli. …I tak ich serca zaczynają „płonąć”, aż do objawiającego łamania Chleba: życie znów nabiera sensu! Spróbujmy zadać sobie pytanie: na ile pozwalamy, aby Pismo Święte odsłaniało sens naszego życia?

Zmartwychwstały uobecnia się w Piśmie Świętym! O Zmartwychwstały Chryste, pomóż nam spotkać Cię w Słowie i zakochać się w Twoim byciu wśród nas, Chlebie i Słowie! O Zmartwychwstały Chryste, obdarz nas swoim pokojem!

Głos papieża Franciszka

„Droga do Emaus staje się w ten sposób symbolem naszej drogi wiary: Pismo Święte i Eucharystia są elementami niezbędnymi do spotkania z Panem. Zbyt często przychodzimy na niedzielną Mszę św. z naszymi zmartwieniami, trudnościami i rozczarowaniami… Życie czasem nas rani i odchodzimy smutni w stronę naszego „Emaus”, odwracając się plecami do Bożego planu. Odwracamy się od Boga. Ale Liturgia Słowa wita nas: Jezus wyjaśnia Pismo Święte i rozpala w naszych sercach ciepło wiary i nadziei, a w Komunii Świętej daje nam siłę. Słowo Boże, Eucharystia. Codziennie czytaj fragment Ewangelii. Zapamiętaj to dobrze: codziennie czytaj fragment Ewangelii, a w niedziele idź do Komunii, aby przyjąć Jezusa.”

(ANGELUS, 4 maja 2014 r.)

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki