Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 czerwca 2022 – Poniedziałek, XII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Mt 7, 1-5


Ksiądz Oreste Benzi często powtarzał, że człowiek nie jest tym, co stanowi jego błędy. Nieosądzanie w dzisiejszej Ewangelii nie oznacza wyłączenia inteligencji, rozumowania i unikania potępiania zła. Ten błąd byłby gorszy niż pierwszy. Nazywa się on obojętnością. Obojętny jest ten, kto myśli, że skoro miliony innych osób wykonują swoją część, to nie ma sensu robić swojej, i tak nic się nie zmieni, ani na gorsze, ani na lepsze. Obojętność unieważnia odpowiedzialność i wolę tylko po to, by oskarżać los. Chrześcijanin, o którym mówi Ewangelia, jest odpowiedzialny za własne czyny i za czyny innych. Ale powinien przestać ich oceniać. Nie może utożsamiać grzechu z grzesznikiem, człowieka z jego błędem; a raczej musi zawsze dawać grzesznikowi możliwość odkupienia się z grzechu. To oznacza nieosądzanie. Czasami istnieje ryzyko, że chrześcijanie swoją psychologią doktorów Prawa gaszą to, co Duch Święty rozświetla w sercu kogoś, kto stoi na progu, kto zaczyna odczuwać nostalgię za Bogiem. Co więc jest naprawdę poważne w życiu chrześcijanina? Poważne jest osądzanie innych z nieustępliwością i nienawiścią, poważne i obłudne jest potępianie innych z siłą i surowością, ponieważ popełniają czyny, które często popełnia ten, kto potępia. Jest jeszcze poważniej, jeśli grzeszne zachowania stają się środkiem szantażu, władzy, współudziału, aż do prowadzenia wspólnych bitew przeciwko „innym”, uważanym za wrogów. Kto nie sądzi, nie będzie osądzony, kto jest miłosierny dostąpi miłosierdzia.

Panie, nawróć nasze serca do miłosierdzia, aby dać naszym braciom świadectwo Twojej czułości i miłosierdzia.

Głos filozofa

„Bóg jest nadzieją silnych, a nie wymówką nikczemnych. Wszyscy jesteśmy zmieszani ze słabościami i błędami: wybaczenie sobie nawzajem naszych nonsensów jest pierwszym prawem natury.”

(Plutarch)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki