Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
2 czerwca 2022 – Czwartek, VII tydzień Wielkanocny

SŁOWO DNIA

 22 Chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.


J 17, 23-24


Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia nam modlitwę Jezusa o jedność chrześcijan. Zawsze odczuwałem wielkie wzruszenie czytając tę biblijną stronę, ponieważ wyraża ona głęboką zażyłość między Ojcem, Synem, Duchem Świętym i każdym z nas. To jest jak życie
w sercu Trójcy. To prawdziwy związek, który wyraża miłość, szacunek, diakonię, dobroczynność, intymność itp. Wszystkie uczucia potrzebne do stabilnego związku między mężczyznami i kobietami każdego stulecia. Zamiast tego historia konfrontuje nas z naszymi ograniczeniami, które powodują podziały, niezrozumienie i zawiść. Jezus modli się do Ojca, abyśmy mogli być w Nim jedno, różne historyczne schizmy rozdarły tę tkaninę ukształtowaną przez Jezusa. Patrzenie na tę prawdziwą i autentyczną miłość musi skłaniać nas do poprawy, bez względu na cenę.


Będę żyć tym słowem: „Ja w nich, a ty we Mnie”


Głos Ojca Kościoła

„Najbardziej odpowiednim czasem dla misji Ducha i Jego zstąpienia na nas był ten, który nastąpił po wniebowstąpieniu Chrystusa. Istotnie, dopóki Chrystus żył w swoim ciele razem z wiernymi, On sam, moim zdaniem, udzielał im wszelkiego dobra. Ale kiedy nadszedł wyznaczony czas wstąpienia do Ojca niebieskiego, konieczne było, aby był On obecny wśród swoich naśladowców za pośrednictwem Ducha i przez wiarę mieszkał w naszych sercach, abyśmy mając Go w sobie, mogli śmiało powiedzieć „Abba Ojcze” i ćwiczyli się z łatwością w każdej cnocie, a ponadto zostali uznani za silnych i niezwyciężonych wobec sideł diabła i ataków ludzi, od chwili posiadania wszechmocnego Ducha Świętego.”

(Komentarz św. Cyryla Aleksandryjskiego do Ewangelii św. Jana)

Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki