Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 maja 2022 – Czwartek, V tydzień Wielkanocny

SŁOWO DNIA

 Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

J 15, 9-11


Słowo trwa. Trwać to ulubiony czasownik Jana, „apostoła, którego Jezus miłował”. W tym krótkim fragmencie Ewangelii, który jest częścią pożegnania i opisuje poruszającą atmosferę Ostatniej Wieczerzy, ewangelista nieomal trwoni te słowa. Ale w przeciwieństwie do tego, co dzieje się po przesadnym używaniu czegoś, zamiast odczuwać przesyt, Mistrz objawia nam rezultat i obietnicę ukrytą w Jego zaproszeniu do pozostania w Nim: „To wam powiedziałem, aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna”. Kochać i czuć się kochanym jest jednym z najgłębszych, najważniejszych i najpilniejszych dążeń w życiu każdego człowieka i to zarówno w naszych relacjach, jak i wobec Pana. Przeciwieństwo jest zawsze przyczyną głębokiej i nieuleczalnej choroby, która często przeradza się w depresję, samotność i opuszczenie. Wtedy rozumiemy serdeczne wezwanie, jakie On kieruje do nas wszystkich dzisiaj: „Trwajcie w miłości Mojej”; rozumiemy także ogrom i doskonałość tej miłości: „Jak Ojciec umiłował Mnie, tak i Ja umiłowałem was”. Ten nieoceniony dar jest nieodzownym warunkiem życia w komunii z Nim, ale także wewnętrzną siłą, która pozwala nam zachowywać Jego przykazania. Tak jak miłość, która jest nam dana, ma tę samą naturę i intensywność, z jaką Ojciec i Syn przeżywają boską intymność, tak samo nasze posłuszeństwo Chrystusowi musi mieć takie same cechy, jak ta praktykowana przez Jezusa wobec Ojca.

O Boże, który swoją łaską usprawiedliwiasz nas jako grzeszników i z nieszczęśliwych czynisz nas błogosławionymi, dopełnij w nas swoje dzieło i wesprzyj nas swoimi darami, aby nam – usprawiedliwionym przez wiarę – nie zabrakło siły do wytrwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

(Kolekta)

Głos kontemplatyka

Ewangelia zawsze zachęca nas do podejmowania ryzyka spotkania z obliczem drugiego człowieka, jego fizyczną obecnością, która nas wzywa, jego bólem i jego prośbami, z jego zaraźliwą radością w stałym byciu ciałem przy ciele. Autentyczna wiara w Syna Bożego, który stał się człowiekiem, jest nieodłączna od daru z siebie, przynależności do wspólnoty, służby, pojednania z ciałem innych. Syn Boży w swoim wcieleniu zaprosił nas do rewolucji czułości.

Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki