Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 czerwca – XII Niedziela zwykła

SŁOWO DNIA

18 Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 19 Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». 20 Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 21 Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.

22 I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

23 Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Łk 9,18-24


Czy znam swój krzyż? Ten, który mam brać co dnia i nieść – w trudzie, ponieważ trud jest częścią naśladowania Mistrza zmierzającego na Kalwarię. Co dnia, bez przerwy na święto i odpoczynek.

Biblia Nawarska

„Posłannictwo Chrystusa prowadzi przez krzyż. Dlatego ten, kto chce go naśladować, nie może szukać innej drogi. Męka i krzyż są kluczowymi wydarzeniami w życiu Chrystusa, dlatego też są pierwszym stopniem życia chrześcijańskiego. «Kto kocha przyjemności doczesne, kto szuka wygód, unika cierpień, kto niepokoi się i narzeka, kiedy coś mu się nie powiedzie – ten jest chrześcijaninem tylko z nazwy» (św. Jan Maria Vianey).

Pan dodaje, że chrześcijanin powinien odnawiać swoją praktykę niesienia krzyża co dnia, ponieważ zbawienie nadchodzi w konkretnym momencie, teraz, dlatego każda chwila może być ostatecznym momentem zbawienia.”

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki