Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
18 kwietnia 2022 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

SŁOWO DNIA

8 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
9 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!»
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

Mt 28, 8-10


Niewiasty opuszczają grób z niepokojem i radością ze względu na zapowiedź Anioła dotyczącą zmartwychwstania. Otrzymały polecenie udania się i przekazania uczniom, aby udali się do Galilei (w. 5). I tu, oddalając się od grobowca „pamięci śmierci”, spotykają Autora Życia. Nie boją się, nie uciekają, ale zbliżają się do Niego, obejmują Jego stopy i adorują Go, Jezus powtarza im słowa wypowiedziane wcześniej przez Anioła. W posłuszeństwie zakomunikowanemu i usłyszanemu słowu, które pobudza do działania, kobiety spotykają Pana. Idą ogłosić to braciom, widzą Jego oblicze, ponieważ braterstwo jest miejscem obecności Zmartwychwstałego. Mogą w ten sposób dotknąć Jego stóp, stóp tego Boga, który zrobił wszystko, aby nas odszukać i pozostać z nami na zawsze, teraz mogą Go adorować. To nasze „wyjście” w postawie pokornego sługi, który pomaga nam adorować prawdziwego Boga.

Zmartwychwstały uobecnia się w naszych lękach i przemienia je w głoszenie! O Chryste Zmartwychwstały, zawsze nas odsyłaj z powrotem do naszych braci, bo tam chcesz nas spotkać! O Chryste Zmartwychwstały udziel nam Twojego pokoju!

Głos Papieża Franciszka

„Kobiety, wspominając Jezusa, opuszczają grób. Wielkanoc uczy nas, że wierzący zatrzymują się krótko na cmentarzu, ponieważ są wezwani, by iść na spotkanie z Żywym. Zadajmy sobie pytanie: dokąd zmierzam w życiu? Czasami kierujemy się zawsze i tylko ku naszym problemom, których nigdy nie brakuje, a idziemy do Pana, jedynie by nam pomógł. Ale wówczas ukierunkowują nas nasze potrzeby, a nie Jezus. I zawsze jest to poszukiwaniem Żyjącego wśród umarłych – mówił Ojciec Święty. – Ileż to razy, po spotkaniu z Panem, powracamy między umarłych, kręcąc się w nas samych, by odgrzebać żale, wyrzuty sumienia, rany i niezadowolenia, nie pozwalając Zmartwychwstałemu Panu aby nas przemienił. Drodzy bracia i siostry, dajmy Żyjącemu centralne miejsce w życiu. Prosimy
o łaskę, aby nas nie porwał prąd, morze problemów; aby nie rozbijać się o kamienie grzechu i o skały nieufności i strachu. Szukajmy Go, pozwólmy szukać się Jemu, szukajmy Go we wszystkim i przede wszystkim. A wraz z nim powstaniemy z martwych.”

(patrz: HOMILIA z 20 kwietnia 2019)

Komentarz s. Monika Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki