Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
18 czerwca 2022 – Sobota, XI Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 33 Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Mt 6, 25-33


Jak bardzo co dzień walczymy o pracę, rodzinę, dom, przyjaciół i robimy to słusznie, bo takie jest nasze życie. A ile razy nasza uwaga kieruje się tylko na to, co jest daremne, bezużyteczne, niespójne. Jezus przypomina nam o tym, co istotne, o tym, czego naprawdę potrzebujemy do życia, ponieważ wypełnia to serce i życie. Jezus przypomina nam o istocie, którą jest On sam. Szukajmy Go, a będziemy szczęśliwi, ponieważ On jest w stanie udzielić odpowiedzi na nasze poszukiwanie sensu, jest w stanie pocieszyć nasze zmęczone i zasmucone serca, dać nadzieję naszej znudzonej egzystencji bez blasku entuzjazmu. Szukajmy Go, a odzyskamy utraconą radość, anulowane marzenia, zapomniane pragnienia. Szukajmy Go, a nasze serca nie będą już obciążone cierpieniem i bólem. Szukajmy Go!


Panie, naucz nas szukać tylko Ciebie, bo Ty jesteś odpowiedzią na nasze oczekiwania i nasze potrzeby.


Głos księdza

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a inne rzeczy będą wam dodane. Ewangelia nie jest moralistyczna… Wolna od małych pragnień, by pragnąć więcej i lepiej, szukać tego, co sprawia, że fruwasz, co sprawia, że rozkwitasz i co harmonizuje cię ze wszystkim, co żyje. Uczy ufnej i wolnej relacji z samym sobą, z ciałem, z pieniędzmi, z innymi, z najmniejszymi stworzeniami i z Bogiem.

Szukajcie królestwa, troszczcie się o życie wewnętrzne, o relacje, o serce; szukajcie pokoju dla siebie i dla innych, sprawiedliwości dla siebie i dla innych, miłości dla siebie i dla innych.

Mniej rzeczy a więcej serca! A znajdziecie wolność i polot”.

(Ojciec Ermes Ronchi – Avvenire, 24 lutego 2011)

Komentarz: s. Sandra Bona FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki