Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
17 maja 2022 – Wtorek, V tydzień Wielkanocy

SŁOWO DNIA

27 Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! 28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

J 14, 27-28


W tych czasach wojny i okrutnej przemocy dociera do nas obietnica Jezusa: „Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam”. Jednak wojna trwa. Zabitych już nie liczą. Masowe groby zapełniają się zwłokami. Na twarzach dzieci gaśnie uśmiech. Nawet w naszych codziennych relacjach popioły apatii i obojętności gaszą resztki tej nadziei, która nadaje ogniu blask. Często jesteśmy zniechęceni. Zmęczeni czekaniem. Życie ucznia Chrystusa nie jest życiem łatwym, nie jest ścieżką w dół, nie jest ścieżką bez przeszkód. Sprzeczności i cierpienia, które mogą obciążać życie chrześcijanina, zależą z pewnością od wrogich sił, które zamieszkują świat i serce człowieka, i które starają się powstrzymać wzrost Królestwa Bożego. Droga podążania za Jezusem naznaczona jest krzyżem, a raczej doświadczeniem samego Jezusa, Jego tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. Pokój, który Mistrz daje swoim uczniom, nie jest tym, który pokłada swoją pewność w orężu lub kompromisach ani też w tolerancji, która zważa na to, aby nikt się nie obraził. Dokładniejsze określenie tego daru Bożego jest tłumaczone na język hebrajski: „Shalòm”, co jest w bliskiej relacji spokrewnione z „Księciem Pokoju”. Pokój dany to pokój Jezusa, to znaczy pokój, który On sam posiada i który tylko On może dać, ten pokój, który można odkryć tylko w relacji z Nim, ten pokój, który obejmuje całe życie, który przemienia się w radość, który zapewnia jakość relacji, który usuwa wszelki strach.

O Ojcze, który w zmartwychwstaniu Chrystusa, Twojego Syna, czynisz nas nowymi stworzeniami do życia wiecznego, daj nam, Twojemu ludowi, wytrwanie w wierze i nadziei, byśmy nie wątpili, że spełnią się Twoje obietnice. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Kolekta)

Głos teologa, męczennika nazizmu

„Zachowywać pokój z drugim człowiekiem oznacza zdolność do solidnego budowania na jego wierności, oznacza czuć się jedno z nim, mieć świadomość jego przebaczenia; mieć pokój to mieć ojczyznę w niespokojnym świecie, to stawiać stopy na pewnym fundamencie: fale też drżą i szaleją, ale nie mogą wykraść mi mojego pokoju. Mój pokój uwolnił mnie od świata, uczynił mnie silnym w odniesieniu do świata, uczynił mnie dojrzałym do innego świata.”

(D. Bonhoeffer )

Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki