Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
17 kwietnia 2022, NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

SŁOWO DNIA

1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
J 20, 1


Wielkanoc Zmartwychwstania! Pierwszy dzień po szabacie staje się „dniem numer jeden” „nowego stworzenia”. Z pewnością mamy tutaj „nowy początek”. Wkraczamy nie tylko w nowy sposób obliczania czasu, ale w nowy wymiar. Shabbat, Szabat był dla Żydów pierwszym dniem tygodnia, a teraz jest nim niedziela: „dies Domini”, dzień Pański, „pierwszy dzień po szabacie”. Od Wielkanocy obliczanie czasu życia jest inne. Jeśli czyta się ją w świetle Zmartwychwstania, to wszystko, co robimy, nie kończy się na ziemskim horyzoncie, nie jest ubogim „tu i teraz”, ale otwiera na horyzonty „nieba”,  „nadziei”,  „życia”, ponieważ śmierć nie jest już ostatnim słowem, ale życie. Wielkanoc jest otwarciem na nowe, jest tym kamieniem wyjętym z grobu, który mówi nam o „nowości życia”, jest przejściem z ciemności do światła, Wielkanoc jest NOWYM ŻYCIEM, które oświeca całą naszą egzystencję i ją wyzwala. Świętej Wielkanocy wszystkim!

Zmartwychwstały uobecnia się w naszym „ exodusie” i w naszych „przejściach”. Otwiera przed nami horyzonty Nieba! O Chryste Zmartwychwstały porusz kamienie naszych „grobów” i pozwól nam zasmakować nowego życia, które tylko Ty możesz nam dać!
O Chryste Zmartwychwstały daj nam swój pokój!

Głos Papieża Franciszka

Zadajmy sobie najpierw pytanie: jaki jest mój kamień do usunięcia, jak się nazywa ten kamień? Często to, co blokuje nadzieję, to kamień nieufności. Kiedy się myśli że wszystko idzie źle, a najgorsze nigdy się nie kończy, zrezygnowani zaczynamy wierzyć, że śmierć jest silniejsza od życia i stajemy się cynikami i kpiarzami, nosicielami niezdrowego zniechęcenia. Kamień po kamieniu budujemy w sobie pomnik niezadowolenia, grób nadziei. Narzekając na życie, uzależniamy życie od krzywd i duchowo chorujemy. Wkrada się więc rodzaj psychologii grobu: wszystko się tam kończy, bez nadziei na ocalenie. Tutaj jednak pojawia się kłujące pytanie Wielkanocy: Dlaczego szukasz wśród umarłych Tego który żyje? Pan nie mieszka w rezygnacji. Zmartwychwstał, nie ma go; nie szukaj Go tam, gdzie Go nigdy nie znajdziesz: nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych ( por. Mt 22,32). Nie chciej pogrzebać nadziei!   

(Por.  HOMILIA 20 kwietnia 2019)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki