Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
16 kwietnia 2022 – WIELKA SOBOTA

SŁOWO DNIA

4 Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 5 Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 6 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.

Łk 24, 4-6a


„Dlaczego szukacie wśród umarłych Tego, który żyje?”.

Jak ważne i poważne jest to pytanie dla nas wszystkich, którzy często szukamy wśród popiołów chwalebnej przeszłości, wśród wspomnień – pradawnej świeżości, wśród uczuć – dojrzałego daru, Tego, który tam już nie może być. Ponieważ jest Bogiem żywych, a nie umarłych, rzeczywistości, a nie rekonstrukcji; doświadczenia, a nie emocji.

Bo Jezus Zmartwychwstały prosi nas, abyśmy przestali płakać, wspominając przeszłość i pozostając w bezruchu w teraźniejszości, ale działać z entuzjazmem i odwagą, bo to jest czas, który został nam dany i nie ma innego, bo jeśli my tego nie zrobimy, kto to zrobi za nas, bo to, co nas dzisiaj czeka, jest jeszcze piękniejsze, radośniejsze i bardziej świetlane niż to, co opłakujemy z wczoraj. Ponieważ nikt z nas w tę Paschę Zmartwychwstania nie chce, aby Jezus zmartwychwstał na próżno!

Panie, naucz nas patrzeć Twoimi oczami, oczami Zmartwychwstałego, aby zobaczyć kwiat tam, gdzie jest tylko kiełek, kłos, gdzie jest tylko nasienie, miłość tam, gdzie jest tylko spojrzenie.

Głos Papieża Franciszka

„Dlaczego szukacie wśród umarłych Tego, który żyje?” Potrzebujemy tego, gdy zamykamy się w jakiejkolwiek formie samolubstwa lub samozadowolenia; kiedy pozwalamy się zwieść siłom ziemskim i rzeczom tego świata, zapominając o Bogu i bliźnich; kiedy pokładamy nasze nadzieje w ziemskich próżnościach, pieniądzach, sukcesie. Wtedy Słowo Boże mówi nam: „Dlaczego szukacie wśród umarłych Tego, który żyje?”. Dlaczego tam szukasz? Ta rzecz nie może dać ci życia!”   

Audiencja Generalna 23 kwietnia 2014 r.

Komentarz: s. Sandra Bona FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki