Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
14 maja 2022, św. Macieja Apostoła

SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać w miłości Mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna. 12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię Moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

J 15, 9-17


Tak jak apostoł Maciej był potrzebny do uzupełnienia liczby apostołów po zdradzie Judasza, tak te słowa Jezusa, zasłyszane w Ewangelii, nie są dodatkiem do Pisma Świętego, ale jego częścią składową. Bez miłości, która wyjaśnia i uzasadnia każde przykazanie, mielibyśmy do czynienia tylko z prawem. W ten sam sposób bez przykładu Jezusa nie byłoby apostołów, a bez Ducha wylanego na Kościół, który nieustannie odnawia i ożywia słowo Chrystusa na przestrzeni dziejów, chrześcijaństwo zostałoby zredukowane do poziomu filozofii. Jezus jest wiarygodny, kiedy mówi o miłości, ponieważ każdy, kto Go słucha, czuje się przez Niego znany i kochany w pierwszej osobie. Prawdziwa miłość potrzebuje kwalifikowanego świadka, uczeń może nauczyć się tylko tego, co widzi, co zostało wprowadzone w czyn. Każdy z nas objawia samego siebie przez uczucia których doświadcza wewnątrz,
i aspiracje, które go wznoszą według obranego wzoru.

Dziś postaram się powiedzieć jakiejś osobie „kocham cię”: wyrażenie zawsze trudne, bo to najsilniejsze uczucie, jakie odczuwamy i które najczęściej staramy się ukryć.

Głos poety

Dopóki jest to dozwolone i mogę, postaram się ukryć swój zapał,
jednak miłość, jakkolwiek ukryta, objawia się.

Owidiusz

Komentarz: ks. Enrico Emili

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki