Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
14 kwietnia 2022 – WIELKI CZWARTEK

SŁOWO DNIA

12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

J 13, 12-15


Gdy Jezus uczy nas, co to znaczy kochać, nie czyni tego słowami, ale czynami, ponieważ miłość nie jest gadaniną, ale osobistym zaangażowaniem, nieustannym zaparciem się siebie, hojną służbą wobec innych.

Miłość jest miłością tych wszystkich, którzy na granicy z Ukrainą, w portach Sycylii lub w naszych miastach przyjmują uchodźców, karmią ich, gaszą pragnienie, ubierają ich, pocieszają i pomagają budować nowe życie.

Miłość jest miłością wszystkich lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy wierzą w człowieka i jego prawo do zdrowia, a w szpitalach polowych, w sanatoriach, na misjach, na wszystkich oddziałach szpitalnych, poświęcają czas, umiejętności, a czasem nawet życie swojemu bratu,.

Miłość jest miłością tych wszystkich, którzy są zmęczeni wyglądaniem przez okno, jak toczy się świat i brudzą sobie ręce w trosce o środowisko, w walce z wszelką przemocą, w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Ponieważ miłości, o której mówi do nas Jezus, nie należy nauczać, ale ją okazywać, nie jest ona abstrakcyjna, lecz konkretna, nie należy jej opowiadać, ale nią żyć!


Panie, pomóż nam kochać naszych braci nie słowami, ale czynami, stając na linii w pierwszej osobie, tak jak Ty, który oddałeś za nas swoje życie.

Głos Papieża Franciszka

„Miłość do osoby, a także do Pana, nie objawia się słowami, ale czynami; a także „przestrzeganiem przykazań”, które należy rozumieć w sensie egzystencjalnym, tak aby w grę wchodziło całe życie. W rzeczywistości bycie chrześcijaninem nie oznacza przede wszystkim przynależności do określonej kultury lub do określonej doktryny, ale raczej związanie własnego życia we wszystkich jego aspektach z osobą Jezusa, a przez Niego z Ojcem… A dzięki łasce Ducha Świętego – Miłość, która jednoczy Ojca i Syna i od Nich pochodzi – wszyscy możemy żyć tym samym życiem, co Jezus. Duch uczy nas bowiem wszystkiego, czyli że jedyną niezbędną rzeczą jest: kochać jak Bóg kocha ”.

(Regina Coeli z 16 maja 2016 r.)

Komentarz: s. Sandra Bona FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy  San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki