Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
13 kwietnia 2022 – ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA

SŁOWO DNIA

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»

Mt 26, 20-22


Jakże smutne musiało być dla uczniów pytanie: „Czy to ja, Panie?”.

Także my możemy Go zapytać: Czy to ja, Panie, zapominam o Tobie i nie daję świadectwa o Tobie w moim codziennym życiu? Czy to ja, Panie, nie chodzę na niedzielną Mszę, bo w domu jest dużo do zrobienia, a niedziela jest moim jedynym wolnym dniem?

Czy to ja, Panie, nie mogę Cię zobaczyć w braciach, którzy są wokół mnie, a krytykuję ich, osądzam i gardzę nimi bez litości?

Czy to ja, Panie, pozwalam sobie na niewłaściwe zachowania, graniczące z grzechem, usprawiedliwiając się, że nie ma w tym nic złego?

Czy to ja, Panie, zdradzam Cię każdego dnia małymi i błahymi czynami, które nie pozwalają rozpoznać mnie jako Twojego ucznia?

Wybacz mi, Panie, bo, często to jestem właśnie ja!


Panie, naucz mnie zaniechania czynów, niewypowiadania słów i myśli, które oddalają mnie od Ciebie i czynią mnie zdrajcą wobec Ciebie, który jesteś moim Panem.

Głos Papieża Franciszka

„Pomyślmy o tylu zinstytucjonalizowanych Judaszach na tym świecie, którzy wyzyskują ludzi. Pomyślmy też o małym Judaszu, którego każdy z nas ma w sobie w momencie wyboru: między lojalnością a korzyścią. Każdy z nas ma w sobie zdolność zdrady, zaprzedania, wyboru na rzecz własnego interesu. Każdy z nas ma możliwość, by dać się pociągnąć miłością do pieniędzy, dóbr lub przyszłego dobrobytu. „Judaszu, gdzie jesteś?”. Każdemu z nas zadaję to pytanie: „Ty Judaszu, mały Judasz, którego mam w sobie, gdzie jesteś?”.

(Homilia z 8 kwietnia 2020 r.)


Komentarz: s. Sandra Bona FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki