Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
12 kwietnia 2022 – WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA

SŁOWO DNIA

36 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». 37 Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». 38 Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

J 13, 36-38


Oddam życie za Ciebie Panie, a potem narzekamy, że nie ma dobrej pogody, czystej koszuli i ulubionego obiadu. Oddam życie za Ciebie Panie, a nie potrafimy zaakceptować karierowicza i nudnego kolegi, zmęczonego i starzejącego się małżonka, pedantycznego i nieustępliwego rodzica. Oddam życie za Ciebie Panie, a potem nie chcemy wyjść ze swojego zakątka komfortu i boimy się zapuścić na inne ścieżki niż te, którymi zawsze wędrowaliśmy. Oddam moje życie za Ciebie Panie, a potem nie chcemy ubrudzić sobie rąk dawaniem siebie i solidarnością oraz opieką nad innymi w pełnym wymiarze godzin. Oddam moje życie za Ciebie Panie, a potem tak jak Piotr wypieramy się Pana nie tylko słowami, ale przede wszystkim naszymi życiowymi wyborami.

Czy oddam swoje życie za Ciebie Panie? A tymczasem to Ty zawsze oddajesz za mnie swoje życie.

Panie, naucz nas, że oddanie swojego życia za innych to poważna sprawa i trzeba nią żyć w pełni, nie tylko słowami, ale życiem, tak jak Ty.

Głos pisarza

„Kiedy Chrystus w symbolicznym momencie założył Swoje wielkie chrześcijaństwo, jako kamień węgielny wybrał nie genialnego Pawła ani mistyka Jana, ale pogmatwanego, snoba, tchórza, jednym słowem, człowieka. I na tym kamieniu zbudował Swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogły. Wszystkie imperia i wszystkie królestwa upadły z powodu tej odwiecznej, wrodzonej słabości, która polega na tym, że zostały założone przez silnych ludzi i na silnych ludziach. Ale ta jedna rzecz, historyczny Kościół chrześcijański, został założony na słabym człowieku i z tego powodu jest niezniszczalny. Ponieważ żaden łańcuch nie jest silniejszy niż jego najsłabsze ogniwo.”

(Od Heretyków Gilberta Keitha Chestertona)

Komentarz: s. Sandra Bona FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki