Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
11 maja 2022 – Środa, IV tydzień Wielkanocy

SŁOWO DNIA

44 Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. 46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. 47 A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. 48 Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. 49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. 50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział.

J 12, 44-50


W sumieniu Jezusa nie ma nic, co by stało między Nim a Ojcem, cała prawda jest w Nim bez skażenia personalistycznym „ja”. Bez względu na ilość sukcesów i cudów, które były przedmiotem podziwu wszystkich i które ze swej strony z łatwością doprowadziłyby wielu z nas do pychy, nie pozbawiły Go głębokiej świadomości bycia sługą, ambasadorem i rzecznikiem Kogoś innego. Jezus we wszystkim jest posłuszny Ojcu i we wszystkim szuka woli Ojca. Odwołuje się więc do obecności, stale splata relację z Tym, który Go posłał, wsłuchuje się w Jego głos. Uczy nas robić to samo: abyśmy nauczyli się widzieć poza pozorami, abyśmy nie podlegali temu, co nieprzemyślane, abyśmy rozpoznawali Obecność, która jest „ponad”, wolę, która stoi „za”, przyczynę, która jest „pierwsza”. Dajmy zatem przestrzeń dla światła, jeśli chcemy należeć do Jezusa, jeśli jesteśmy gotowi przyjąć prawdę!


Zwróćmy dziś uwagę na osoby, które oczekują od nas czegoś dobrego, dla których jesteśmy ważni, i postarajmy się nie zawieść ich w ich oczekiwaniach.


Głos poety

„Pokochałem prawdę, która znajduje się u podstaw, prawie jak zapomniany sen, którego ból odkrywam na nowo jako przyjaciela.”

(Umberto Saba)

Komentarz: ks. Enrico Emili

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki