Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 MAJA 2022 – TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK C

SŁOWO DNIA

1 Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 3 Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą».

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5 A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!»

J 21, 1-14


Piotr był ostatnim, który nawrócił swoje serce do Zmartwychwstałego. Za dużo bólu do usunięcia, za dużo wzajemnego rozczarowania. Nie ma nic trudniejszego niż wybaczenie własnych porażek. A Piotr wraca, zaczyna wszystko od nowa. To łowienie ryb w Kafarnaum jest znakiem powrotu do przeszłości, tak jakby Jezus był teraz nawiasem, który należy zamknąć. Ale nie jest sam, dołączają do niego przyjaciele, są blisko niego. Połów okazał się katastrofą, pod koniec najbardziej nieudanej nocy Pan czeka na nas z cierpliwością, z miłością, aby nam powiedzieć: wypłyńcie na głębię. Trzy lata temu wydarzyło się coś podobnego: to samo jezioro, te same słowa. Wypłyńcie w morze. Robią to bez słowa, ze zmieszanym sercem. I to się dokonuje. Niesamowita ilość ryb. Znak, znak. To znowu On, Zmartwychwstały, przybył, aby uratować Piotra i każdego z nas, z naszego bólu.

Mistrzu, z Tobą możemy wypłynąć w morze, żeglować na otwartym morzu, bez obawy przed zatonięciem.

Głos aforysty

„Podnieście kotwicę, porzućcie bezpieczne porty, złapcie wiatr w wasze żagle.
Poszukujcie. Marzcie. Odkrywajcie.” 

(Mark Twain)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA


Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki