Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 listopada 2022

SŁOWO DNIA

1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Mt 5, 1-12a


Ewangeliczne błogosławieństwa powstają w sytuacjach ekstremalnych, trudnych, wysoce niepewnych… a czy można być szczęśliwym w sytuacjach porażek? Jezus idzie pod prąd i odważnie proponuje swoim uczniom radykalny styl życia, który obejmuje nie tylko praktykę, ale sposób widzenia, odczytywania życia, sposób stawiania czoła od wewnątrz. Od razu rozumiemy, że Błogosławieństwa są ewangeliczną propozycją dla odważnych, dla ludzi którzy kładą wszystko na szali, ludzi wbrew „logice tego świata”. W obliczu rzeczywistości, która się pojawia, Jezus prosi, aby żyć stylem umiejętności przyjęcia, odpowiedzialności, nie skoncentrowanym na własnym egocentryzmie, ale przyswajanym z odwagą i śmiałością, przeżywanym wg centrum ciężkości którym jest Bóg. Błogosławieństwa pomagają przeżywać życie „po Bożemu”. Jezus proponuje swój styl życia, a święci (kiedyś tak nazywano pierwszych chrześcijan) idą za Nim. I niech nasi święci, którzy tak żyli, podadzą nam rękę, abyśmy i my żyli w stylu Jezusa!

Panie, udziel nam łaski, abyśmy mogli podążać za Tobą, nawracając nasze serca na ten Twój styl… boski!

Głos Papieża Franciszka

„Błogosławieństwa (por. Mt 5, 1-12a) otwierają wielki dyskurs znany jako „z Góry Błogosławieństw”, „magna carta” Nowego Testamentu. Jezus ukazuje Bożą wolę prowadzenia ludzi do szczęścia. […]. Ale w tym swoim przepowiadaniu podąża szczególną drogą: zaczyna od określenia „błogosławiony”, to znaczy szczęśliwy; kontynuuje wskazanie warunku, aby takim być; i kończy składając obietnicę. Przyczyna błogosławieństwa, czyli szczęścia, nie tkwi w wymaganym stanie – np. „ubogi w duchu”, „uciśniony”, „głodny sprawiedliwości”, „ prześladowany”… – ale w późniejszej obietnicy, którą należy przyjąć z wiarą jako dar od Boga. Wychodzimy od stanu niewygody, by otworzyć się na Boży dar i zbliżyć się do nowego świata, „królestwa” zapowiedzianego przez Jezusa. Nie jest to mechanizm automatyczny, ale podróż życia idącego za Panem, dla którego rzeczywistość niewygody i cierpienia jest widziana w nowej i doświadczanej perspektywie, zgodnie z dokonującym się nawróceniem. Nie jest się błogosławionym, jeśli nie jest się nawróconym, w takim stopniu, aby docenić i żyć darami Bożymi ”  (Anioł Pański, 29 stycznia 2017)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki