Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 czerwca 2022 – Środa, św. Justyna Męczennika

SŁOWO DNIA

11 Jezus, patrząc w niebo, modlił się, mówiąc: Ja idę do Ciebie.
Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś,
aby tak jak My stanowili jedno.

J 17, 11b


Święty Justyn był palestyńskim filozofem z Nablusu, dzisiejszej Samarii i pochodził z pogaństwa. Mimo różnorodnych studiów, nawet na polu filozoficznym, odnalazł w Jezusie prawdę bez granic i za to spotykał się z licznymi prześladowaniami. Opracował syntezę myśli chrześcijańskiej w swoich licznych pismach, z których niestety przetrwały tylko dwie Apologie i Dialog z Żydem Tryfonem. Po przybyciu do Rzymu otworzył szkołę, w której prowadził publiczne dyskusje na tematy religijne. Papież Benedykt XVI pisał o św. Justynie: „Bronił Kościół przed atakami pogan i własną krwią zapłacił za wierność. Jest rzecznikiem Kościoła, który chce wyjść na spotkanie ze światem i nawiązać z nim „dialog”, aby dać poznać dobrą nowinę, którą jest Chrystus”.

Krew męczenników karmi Kościół.

Głos męczenników

Po aresztowaniu święci zostali przyprowadzeni do prefekta Rzymu Rustyka.

Gdy ich postawiono przed sądem, Rustyk rzekł do Justyna: Pokłoń się bogom i bądź posłuszny rozkazom cesarzy. Justyn odrzekł: Nie możemy być oskarżeni ani pojmani za to, że słuchamy przykazań naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Rustyk rzekł: Powiedz, jaką naukę wyznajesz?

Justyn odpowiedział: Usiłowałem poznać wszystkie, ale przyjąłem prawdziwą naukę chrześcijan, chociaż ona nie podoba się tym, którzy pozostają w błędzie.

Rustyk rzekł: A te nauki ci odpowiadają, nędzniku?

Na to Justyn: Tak jest, ponieważ stosuję się do nich zgodnie z prawowitą doktryną.

Rustyk zapytał: Jakaż to doktryna?

Justyn odparł: Czcimy Boga chrześcijan; wierzymy, że na początku On sam stworzył i uczynił wszystko, co istnieje, rzeczy widzialne i niewidzialne. I czcimy Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. O Nim prorocy zapowiadali, że przyjdzie do ludzi głosić zbawienie i nauczać wybranych uczniów. Jestem tylko człowiekiem i niewiele mogę powiedzieć o Jego nieskończonym Bóstwie, jednak moc proroctwa uznaję; w proroczym natchnieniu był On zapowiedziany jako Syn Boga. A wiem, że prorocy natchnieni z nieba zapowiadali Jego przyjście do ludzi.

Na to Rustyk zapytał: A więc jesteś chrześcijaninem?

Odpowiedział mu Justyn: Tak jest, jestem chrześcijaninem.

Na to prefekt rzekł do Justyna: Posłuchaj ty, który mówisz, że jesteś uczony, i utrzymujesz, żeś poznał prawdziwą naukę: jeżeli zostaniesz ubiczowany, a potem ścięty, to myślisz, że pójdziesz do nieba?

Justyn odrzekł: Mam żywą nadzieję, że jeżeli mnie to spotka, to pójdę do Niego; wiem bowiem, że aż do czasu, gdy świat przeminie, nie odmawia On swojej łaski tym, którzy żyją według Jego nauki.

Prefekt Rustyk zapytał: Tak więc przypuszczasz, że pójdziesz do nieba, aby tam odebrać odpowiednią nagrodę?

Justyn odpowiedział: Nie przypuszczam, lecz wiem, że tak jest, i jestem tego pewien.

(Z „Aktów męczeństwa” świętych Justyna i Towarzyszy)

Komentarz: Roberto Proietti

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki