Ogłoszenie nr 1

10.05.2019 r.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska, z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku Domu Zakonnego w Garbowie (ul. Krakowskie Przedmieście 1) oraz budynku Domu Zakonnego w Lublinie (ul. Jagiellońska 24), w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Garbowie i w Lublinie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Audyt - zapytanie ofertowe