MGS - Salezjański Ruch Młodzieżowy

POWSTANIE

Ruch ten nie powstał z zamierzenia Salezjanów czy Salezjanek, ale wyrósł jako potrzeba, jako pragnienie wielu młodych serc. Nie jest on już taki nowy, przyjmujemy jako "dzień jego publicznych narodzin" spotkanie młodzieży z całego świata na Colle Don Bosco 1988 r., kiedy Rodzina Salezjańska świętowała 100 rocznicę narodzin dla nieba ks. Bosko.
Doświadczenie jedności "utworzyło" to, co nazywamy Salezjańskim Ruchem Młodzieżowym, a co po włosku brzmi - "Movimento Giovanile Salesiano" i stąd podkreślając jego między narodowy wymiar używamy skrótu MGS.
Grupy i stowarzyszenia młodzieżowe, które zachowując swoją autonomię organizacyjną pracują w różnych miejscach i w różny sposób, a identyfikują się z duchowością i pedagogią salezjańską, tworzą w sposób domyślny lub wyraźny Salezjański Ruch Młodzieżowy.

CHARAKTER RUCHU

Jest to ruch o charakterze wychowawczym, zaproponowany młodzieży, aby stała się podmiotem i protagonistą ludzkiego i chrześcijańskiego rozwoju, z porywem misyjnym, otwartym na najbardziej oddalonych, z chęcią wpływu na środowisko i włączeniem się z własnym bogactwem w Kościół lokalny.

ZNAKI PRZYNALEŻNOŚCI

Po pierwsze - jednoczy nas umiłowanie ks. Bosko i Salezjańska Duchowość Młodzieżowa jako forma życia chrześcijańskiego zaproponowana przez ks. Bosko, a prowadząca młodzież do świętości, pozwala to jednocześnie poprzez praktykę wychowawczą Systemu Prewencyjnego i pedagogiki salezjańskiej pomagać innym młodym by wzrastali do pełni życia.

Po drugie - znakiem jest łączność między grupami, realizujemy ją przez współuczestnictwo w pewnych wartościach i ideach oraz poprzez wspólne działanie, które staje się okazją do dialogu, do wymiany, do formacji chrześcijańskiej i wyrażania się młodzieży.

ŁĄCZY NAS DUCHOWOŚĆ KSIĘDZA BOSKO

W konkretnych przypadkach dokonujemy wyborów w naszym działaniu czy formowaniu grupy, znaczy to, że ważne dla nas jest:
Wychowanie - które kładzie akcent na drogę rozwoju osoby, otwiera ją na wszystkich młodych, przede wszystkim na najbiedniejszych i najbardziej oddalonych, znaczy to, że chcemy towarzyszyć młodym aż do pełni chrześcijańskiego życia (świętości).
Stowarzyszanie się - które otwiera doświadczenie grupy na szerszą rzeczywistość komunikacji, współuczestnictwo i współpracę aż do momentu, kiedy przemienimy to doświadczenie w głębokie rozumienie wspólnoty Kościoła.
Formacja - która od samego początku stanowi najważniejszą rzecz w procesie integralnego i stałego rozwoju osób, określając różne działania i inicjatywy, które podejmujemy.
Apostolstwo - które angażuje młodzież do formowania siebie, aby służyć innym bezinteresownie i głęboko. To animatorzy czytelnie ukazują i tworzą salezjańską propozycję w grupach i stowarzyszeniach.
Społeczeństwo - aby stać się narzędziem w doświadczeniu i w formacji społecznej i być skutecznie obecnymi w społeczeństwie, nawet tam gdzie decyduje się o polityce młodzieżowej.

CZY W POLSCE TEN RUCH ISTNIEJE?

Oczywiście, że tak. Wszystkie jego Europejskie i światowe spotkania odbywały się z udziałem Polaków,np. Conforto w 1988, 1992 i 1999 roku oraz Światowe Forum MGS 2000.
Przyjmujemy, że pierwszym ogólnopolskim spotkaniem było Forum Animatorów Salezjańskich w Krakowie w 1998 roku. Atmosfera tego spotkania była pełna radości, życzliwości i nadziei, że to pierwsze dla całej Polski spotkanie Młodzieży, Salezjanów i Salezjanek zaowocuje czymś szczególnym, chciałoby się powiedzieć wielkim. Były to dni ubogacania się różnorodnością doświadczeń, życia i pracy wychowawczej w różnych ruchach i grupach z bardzo czytelnymi znakami jedności.

Kolejnymi tego typu spotkaniami były Ogólnopolskie - Fora Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (Forum MGS - Polska) w sierpniu 2001, 2004, 2007 oraz 2010 roku. Te spotkania przygotowywane przez wielu animatorów z całej Polski pozwoliły nam mocniej wrosnąć w Ruch i uświadomić sobie jego obecności w naszych Oratoriach, szkołach, świetlicach, parafiach itd. Zaowocowało postanowieniami, inicjatywami na rzecz Oratorium i innych form naszej pracy.

Każda inspektoria planuje spotkania dla swojej młodzieży jako Święta Inspektorialne - są to wprost momenty ujawniania się Ruchu, dające możliwość spotkania się, wymiany, dostrzeżenia, że jest wielu młodych żyjących Salezjańską Duchowością Młodzieżową.