Zapomniany dar bł. ks. Filipa Rinaldiego

Kto z nas wie lub pamięta, że blisko 100 lat temu Przełożony Generalny Salezjanów, dziś bł. Filip Rinaldi, uzyskał od Ojca Świętego Piusa XI szczególny dar dla Rodziny Salezjańskiej. To możliwość uzyskania odpustu zupełnego za pracę. Możemy go przyjąć jako dar ofiarowany nam, wpółczesnym - na początku nowego, 2018 roku, aby dzięki niemu ożywić w swoim życiu polecenie św. Jana Bosko: "Modlitwa i praca".

Odpust zupełny za uświęconą pracę

Za każdym razem, kiedy Salezjanie, Córki Maryi Wspomożycielki, ich wychowanki, byłe wychowanki, pomocnicy i pomocnice dołączą do pracy – jakakolwiek by ona była – jakiś pobożny, choćby najkrótszy akt strzelisty, zyskują 400 dni odpustu, a raz na dzień odpust zupełny, który również może być ofiarowany za dusze w czyśćcu.

Ojciec Święty Pius XI. Najprzewielebniejszemu ks. Rinaldi 6 VI 1922 r.

Oto informacja, jaka się zachowała w maszynopisie z 1933 r.:

"Ten drogocenny odpust został nam udzielony w tym celu, abyśmy coraz gorliwiej starali się na wzór ks. Bosko uświęcać naszą pracę, wykonując ją dla Boga i w zjednoczeniu z Nim. Niech nas to pobudzi do jak najczęstszego korzystania z tego przywileju, na większą chwałę Bożą i dla dobra dusz, ożywiając w nas miłość i przywiązanie do Ojca Świętego, który nam go łaskawie udzielił.

Nie zapominajmy jednak o tym, że każde zyskanie odpustów wymaga spełnienia trzech przepisanych warunków:

  1. Stan łaski: to jest mieć sumienie wolne od grzechu śmiertelnego, a przy zyskaniu odpustu zupełnego, nawet od powszedniego.
  2. Praktyki dodatkowe: Odmówić choćby najkrótszy akt strzelisty – wystarczy gdy jest wyrażony myślą.
  3. Intencja przynajmniej habitualna – zyskania odpustów.

Poza tym, chcąc korzystać z odpustu zupełnego, jaki codziennie zyskać możemy, konieczne jest spełnienie wymaganych przy każdym odpuście zupełnym warunków:

  1. Tygodniowa lub dwutygodniowa spowiedź i komunia św. w tym samym dniu przyjęta.
  2. Nawiedzenie kościoła – dla osób żyjących w Zgromadzeniu może to być ich własna kaplica.
  3. Odmówienie jakiejś modlitwy, przynajmniej jednego Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu w intencji Ojca Świętego."

S. Penit. dn. 28 lutego 1933 r.

O tym, że pamięć o możliwości uzyskiwania odpustów była niegdyś żywa, świadczy tekst, który możemy odnaleźć w "Pokłosiu Salezjańskim" z 1925 r., dostępnym w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Szczęśliwego Nowego Roku!