Stróże STWORZENIA

List Marii Maghini – Przewodniczącej światowej Wychowanek i Wychowanków Sióstr Salezjanek

Kochane Wychowanki i Wychowankowie,

dzisiaj pragnę poruszyć temat wody. Staje się ona droższa niż paliwo. My, jako Wychowankowie, możemy w tym względzie dać nasz wkład, wychowując siebie, dzieci i młodzież do wartości i kultury korzystania z wody.

Prawie miliard osób nie ma dostępu do wody pitnej, a my nieraz ją zużywamy na darmo. Doświadczyłam tego podczas mojego pobytu w Afryce, gdzie byłam szczęśliwa, gdy miałam pół wiadra wody na prysznic. Zdałam sobie sprawę, że to brzmi jak przykazanie: szacunek do planety i jej bogactw.

Do was, kochani Wychowankowie, zwracam się z wezwaniem do bycia strażnikami Bożego dzieła stworzenia i poprowadzenia samych siebie do ekologicznego nawrócenia – troski o środowisko, aby na ziemi nie było pustyń zewnętrznych, i aby – idąc za zaproszeniem Jezusa, zapobiegać naszym pustyniom wewnętrznym. Prośmy Pana, jak Samarytanka: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać (J J 4, 5-15).

Z miłością – Maria Maghini – Przewodnicząca Konfederacji