Różaniec ze Wspomożycielką

24 listopada 2017 r.

Tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu

Słuchanie ludzi młodych wprowadza nas w ich rzeczywistość. Doświadczając często trudnych sytuacji rodzinnych, wielu z nich odczuwa silną potrzebę domu i poczucia przynależności. Nieustannie poszukują sensu swojego życia, odpowiedzialności, solidarności oraz ideałów, do których mogliby dążyć. (XXIII KG nr 60)

Dla nas, w głosie ludzi młodych jest wola Boża.

Tajemnica II – Biczowanie

W społeczeństwie jest tendencja do odrzucania tych, którzy nie radzą sobie z rywalizacją, stąd też w wielu krajach wyklucza się młodzież, a szczególnie dziewczęta, z aktywnego uczestnictwa w rozwoju. Powołanie salezjańskie umiejscawia nas zawsze po stronie najmniejszych i najuboższych. (XXIII KG nr 29)

W cierpieniu Jezusa biczowanego są wszyscy odrzuceni, upokorzeni, zepchnięci na margines.

Tajemnica III – Cierniem ukoronowanie

Nawrócenie skłania nas przede wszystkim do wyjścia z naszej przeciętności. Żyjąc w sposób autentyczny i wiarygodny, stajemy się proroctwem dla świata. Nawrócenie pobudza nas do działania z odwaga, z uległością wobec Ducha Świętego: kto jest odważny, tworzy, podejmuje ryzyko, nie pozwala się sparaliżować lękowi, podejmuje nowe procesy i oświeca przyszłość. (XXIII KG nr 53)

Duch Święty daje nam moc bycia odważnymi prorokami godności człowieka.

Tajemnica IV – Droga krzyżowa

[Maryja] Ewangelizowana jako pierwsza, staje się też pierwszą ewangelizatorką. Tak jak Ona, niosąca Elżbiecie radość, otwieramy się na nowy dynamizm misyjny. Wychodząc umocnieni w wierze i nadziei, tak jak uczniowie, idziemy z odwagą i radością w stronę młodzieżowych peryferii, którym potrzebne jest światło Ewangelii. (XXIII KG nr 62)

Nie ma innej drogi ewangelizacji jak droga krzyżowa.

Tajemnica V – Ukrzyżowanie

Ludzie młodzi uwierzą w miłość Jezusa Chrystusa, jeśli będziemy ich kochać bezwarunkowo, tak jak On ich kocha, i jeśli będziemy dzielić się z nimi naszymi doświadczeniami spotkania z Bogiem; jeśli zdołamy w tym społeczeństwie coraz bardziej „rozmytym” świadczyć o naszej wierności aż do końca, jak Maryja u stóp krzyża w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie. (XXIII KG nr 55)

Do Miłości może przekonać tylko miłość.

przygotowała s. Leokadia Wojciechowska FMA