Przygotowanie do XXIII Kapituły Generalnej

cg23

Od wielu miesięcy trwają przygotowania do XXIII Kapituły Generalnej, która odbywać się od 22 września 2014 r. w Domu Genralnym w Rzymie. Zadaniem Kapituły jest «omówienie ważniejszych spraw dotyczących życia Zgromadzenia, w celu bardziej skutecznej jego obecności w Kościele i w świecie» (K 136).

Temat Kapituły brzmi:

Być dzisiaj z młodymi domem, który ewangelizuje.

Jak pisze Matka Generalna w okólniku zwołującym Kapitułę: Temat ten mieści się w horyzoncie nowej ewangelizacji i w kontekście problematyki związanej z brakiem wiary, relacji, znaczących punktów odniesienia i środowisk, w których można czuć się jak w domu.

Rozpoczęcie Kapituły poprzedzą rekolekcje w Mornese - miejscu narodzin naszego Zgromadzenia.

Matka Generalna wezwała nas, by przeżywać czas Kapituły i przygotowania do niej w towarzystwie Maryi, która jest mieszkaniem Boga i Gwiazdą nowej ewangelizacji, dlatego każdego dnia zawierzamy siebie i całe nasze Zgromadzenie słowami tej modlitwy:

O Maryjo Wspomożycielko,
powierzamy się Tobie,
pragnąc być dzisiaj razem z młodymi domem, który ewangelizuje.

Uzdolnij nas do nieustannego nawracania się do Pana,
abyśmy przez Niego ewangelizowane
mogły świadczyć wobec nowych pokoleń o pięknie Ewangelii.

Spraw, abyśmy dotknięte zbawczym Słowem
- tak jak ksiądz Bosko i matka Mazzarello -
żyły pasją “da mihi animas cœtera tolle”
i promieniowały radością i nadzieją tam,
gdzie niepewność czyni kruchym życie – szczególnie młodych.

Podtrzymuj Kościół w jego ewangelizacyjnym posłannictwie,
aby wszyscy mogli spotkać Jezusa, Skałę zbawienia;
Wzbudzaj w sercach wielu młodych pragnienie naśladowania Go.

Prosimy Cię, Matko,
otwieraj szeroko nasze serca na dar Ducha Świętego
w naszym przygotowaniu do najbliższej Kapituły generalnej. Amen