Przed Kapitułą...


Od 4 września 2014 r. w Domu Generalnym w Rzymie rozpoczął się czas przyjazdów sióstr, przybywających ze wszystkich zakątków świata.

Poniedziałek 8 września był poświęcony na wzajemne poznanie się sióstr kapitulnych. Po powitaniu przybyłych przez Matkę Generalną, niektóre siostry z Rady Generalnej, w krótkiej scence wyjaśniły powód tego spotkania zapowiadając prezentację multimedialną, która w zabawny, barwny sposób przedstawiła każdą z uczestniczek przynależącą do konkretnych Konferencji międzyinspektorialnych. Na zakończenie zaprezentowały się także siostry z Rady Generalnej zostawiając wszystkim swoje przesłanie w formie radosnej piosenki.

Po południu uczestniczki Kapituły otrzymały od Regulatorki Kapituły, siostry Chiary Cazzuola przygotowane materiały, a następnie spotkały się w Komisjach roboczych, do których będą przynależeć przez cały czas trwania Kapituły. Był to moment wzajemnego poznania się poprzez przygotowanie „domu”, który wspólnie będzie budowany na fundamencie życia konkretnych osób, inspektorii i Zgromadzenia. Droga poznawania się została podzielona na trzy momenty dzielenia się tym, co każda niesie jako swoje “dziedzictwo”: osobistej historii życia, specyfiką swojej inspektorii i oczekiwaniami wobec wydarzenia jakim jest Kapituła.

Od 9 września uczestniczki Kapituły przebywają w Mornese, gdzie w dniach 10 – 17 września ksiądz Thomas Menamparampil SDB, emerytowany arcybiskup z Guwahati w Indiach będzie prowadził dla nich rekolekcje.

Kapituła w liczbach:

Zbliżająca się Kapituła jest już 23 Kapitułą Generalną w historii Zgromadzenia. Uczestniczyć w niej będą 194 siostry (16 sióstr z Rady Generalnej, 77 inspektorek, 5 przełożonych Wizytatorii, 92 delegatki i 4 siostry zaproszone).

Średnia wieku uczestniczek to 56,4 lat, a średnia lat profesji zakonnej (przy rozpiętości od 6 do 50 lat) to 32,88 lat profesji.

Spośród uczestniczek 12 sióstr pochodzi z Afryki, a 18 sióstr aktualnie mieszka w Afryce; 33 siostry pochodzą z Azji, a 35 aktualnie w Azji mieszka; 76 sióstr pochodzi z Europy, a 74 mieszka w Europie; 73 siostry mają swe korzenie w Ameryce, a 65 aktualnie na tych kontynentach mieszka; 2 siostry mieszkają aktualnie w Oceanii.

Uczestniczki Kapituły Generalnej reprezentują 12.959 CMW obecnych na całym świecie. Aktualnie CMW są obecne w 94 krajach rozproszonych na wszystkich kontynentach: 516 sióstr w 24 krajach Afryki - Madagaskaru; 4.031 sióstr w 23 krajach Ameryk; 2.473 sióstr w 21 krajach Azji; 5.890 sióstr w 22 krajach Europy i 49 sióstr w 4 krajach Oceanii.