Pozdrowienia z Zambii

Wesołych Świąt w 2017

Kochani Przyjaciele Misji,

Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia z Zambii z ciepłą pamięcią o was wszystkich, z którymi łączy mnie współpraca na polu misyjnym.

U nas czas bardzo kolorowy i ciepły, krzewy i drzewa są pełne kolorowych kwiatów, tak świętujemy narodziny Chrystusa, w słońcu i kolorowych barwach. Jest to też czas pory deszczowej, więc uprawa roli pochłania większość czasu ludzi pracujących w rolnictwie. To właśnie teraz jest czas na uprawę kukurydzy, fasoli, dyni, kasawy, jarzyn i warzyw, aby zabezpieczyć wystarczająco pożywienia, zanim pora deszczowa się skończy.

Moje doświadczenie w obecnej misji w Kasamie jest bardzo ubogacające z powodu obecności dziewcząt w naszej szkole i w internacie. Nasza misja w Kasamie ma bardzo odpowiedzialne zadanie w wychowaniu i kształceniu dziewcząt, które zostawione same sobie nie miałyby możliwości zdobycia wyksztalcenia, zawodu, jak również nauczenia się, jak być dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami. W naszej szkole jest około 600 dziewcząt od klasy 8 do 12; jest to szkoła średzina dla dziewcząt. Takie jest nasze zadanie salezjańskie i misja wśród młodzieży, gdzie pracujemy, żyjemy i doświadczamy codzienności życia miejscowych ludzi. W naszej misji jestem w pełni włączona w potrzeby życia wspólnoty siostrzanej. Nasza praca ma charakter formacyjny, gdyż w naszej wspólnocie mamy aspirantki i postulantki przygotowujące się do życia zakonnego jako siostry salezjanki. Mamy 2 postulantki, a od stycznia będzie 5 aspirantek, bo nasz dom w Kasamie jest również domem formacyjnym dla dziewcząt, które pragną odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa w życiu zakonnym.

Grudzień jest też miesiącem szkolnych wakacji. Od połowy stycznia zaczniemy nowy rok szkolny z częścią nowych uczniów i też nowych nauczycieli, bo zawsze są pewne zmiany w nauczycielskim gronie.

Moje dwumiesięczne wakacje w Polsce w obecnym roku przebiegły bardzo szybko. Troska o zdrowie ciała i duszy, jak również krótki pobyt w rodzinie – wszystko przebiegało w szybkim tempie. Miałam też okazję spotkać kilku znajomych z dawnych czasów, nasze siostry w domu inspektorialnym i w niektórych wspólnotach znajdujących się na mojej drodze. Było też bardzo miłe spotkanie w SOM-ie z misjonarzami przebywającymi na wakacjach. Za wszystko, czego doświadczyłam, jestem wdzięczna Bogu i każdemu z osobna. Takie ubogacające spotkania dają wiele radości i wlewają nowe energie do życia, pracy i wzrostu duchowego.

Czas ucieka bardzo szybko i tak to jest, że miesiąc grudzień daje nam wiele okazji do przebywania razem ze siostrami i przeżywania bardzo mocno Świąt Bożego Narodzenia w misji parafialnej.

Na Święta Bożego Narodzenia składam życzenia łask Bożych, daru radości i pełni sił w codzienności życia z błogosławieństwem od dzieciatka Jezus. Niech opieka Maryi towarzyszy każdemu z was we wszystkich wydarzeniach codziennego życia.

Złączona w modlitwie. Sr. Ryszarda FMA