Odznaczenie dla Technikum w Suwałkach

Z radością informujemy, iż prowadzone przez nasze Zgromadzenie Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. J. Pawła II w Suwałkach zajęło 7 miejsce w rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 województwa podlaskiego.

Wzorem lat ubiegłych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku została zorganizowana uroczystość poświęcona wyrażeniu uznania dla pracy szkół ponadgimnazjalnych, które corocznie odnotowują wysokie osiągnięcia w skali kraju i najlepsze rezultaty w naszym województwie pod względem liczby laureatów i finalistów olimpiad oraz wyników egzaminów zewnętrznych. Gospodarz uroczystości Pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, powitał gości oraz zaprezentował wyniki rankingu podlaskich liceów ogólnokształcących i techników w roku szkolnym 2012/2013.

Podlaski Kurator Oświaty oraz Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski przekazali w swoich wystąpieniach podziękowanie za doskonałe efekty pracy dydaktycznej i zaangażowanie całej społeczności szkolnej w ich uzyskanie. Podkreślano, że potwierdza to ogromną pracę wkładaną w edukację w szkołach w województwie podlaskim. Zwrócono także uwagę na znaczące sukcesy w zakresie kształcenia zawodowego, gdzie technika podlaskie zajęły często najwyższe pozycje w kraju w poszczególnych kwalifikacjach.

Dyrektorom 10 najlepszych liceów ogólnokształcących oraz 10 najlepszych techników w województwie przekazano pamiątkowe grawertony, gratulując całej społeczności szkolnej wysokiej pozycji szkoły oraz życząc kolejnych sukcesów.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz uczniom serdecznie gratulujemy!

[za: http://www.kuratorium.bialystok.pl]