Modlitwa Wspólnot

Inspektorialne Święto Wdzięczności oraz 200. Urodziny św. Jana Bosko to okoliczności, które sprawiły, że z naszych serc popłynęła modlitwa dziękczynna i błagalna przez przycznę św. Jana Bosko. Oto głos każdej Wspólnoty Inspektorii - znak troski o wierność charyzmatowi Założyciela.

CZĘSTOCHOWA – Wspólnota pw. Jana Pawła II

Księże Bosko, Ojcze młodych,
Ty zawsze kochałeś młodzież, szczególnie trudną i opuszczoną,
ubogą, zagubioną i niekochaną.

Naucz nas kochania młodych, niezależnie od tego, jakimi są.

Otwieraj nasze oczy, byśmy widziały ich zagubienia i lęki.
Otwieraj nasze serca, byśmy ich nie sądziły, ale chciały im pomagać;
byśmy były gotowe iść za nimi na ich peryferie.

Tam ich rozumieć i pomagać im spotkać się z Tobą,
który jesteś miłością.

Zachowaj ich dusze od zła i niemoralności, która odbiera im sens
i nadzieję życia.

Wyjednaj nam, nasz Drogi Ojcze, błogosławieństwo Boga
i Niepokalanej Wspomożycielki, byśmy wierne Twemu dziedzictwu
powtarzały za Tobą: „Daj mi dusze, resztę zabierz”. Amen

GARBÓW – Wspólnota pw. św. Józefa

Modlitwa inspirowana snem Janka Bosko z 9. roku życia

Święty Janie Bosko, wypraszaj nam ducha ofiary, gorliwości w działaniu i modlitwie;
bądź nam wzorem w bezgranicznym zaufaniu Opatrzności Bożej; uproś nam dar miłości,
która pokłada nadzieję w młodym człowieku i pozwala mu wzrastać według planu Ojca.

Przyjacielu młodych, który nie bałeś się zaufać obietnicy, pomóż nam podejmować odważne działania apostolskie. Niech nasze serca będą wrażliwe na ludzką biedę, byśmy stawały
w obronie słabszych i nie bały się „spalać” dla młodych. Wypraszaj nam łaskę łagodności i cierpliwości w trudzie budowania relacji.

Dopomóż nam pozostać wiernymi do końca charyzmatowi salezjańskiemu i obdarz naszą Rodzinę nowymi powołaniami, by Twoje dzieło rozszerzało się dziś i jutro, uczestnicząc w dziele zbawienia dzieci i młodzieży.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – Wspólnota PW. św. Barbary

Spójrz, Boże, okiem Dobrego Pasterza
na młodych pozbawionych autorytetów i wsparcia rodziny…
na młodych wciągniętych w zło świata…
na młodych szukających miłości tam, gdzie jej nie ma – w używkach, rozwiązłości, Internecie…
na młodych już nie poszukujących i pogrążonych w zobojętnieniu i bylejakości…
na młodych próbujących iść za Tobą, lecz chwiejnie stawiających kroki…
na młodych, którzy dziś są mocni i świadczą o Twojej miłości…

Ogarnij Swoim Spojrzeniem cały świat ludzi młodych z jego blaskami i cieniami, smutkiem
i radością.

Przez wstawiennictwo św. Jana Bosko – ojca i nauczyciela młodzieży,
naszego duchowego przewodnika na drodze życia charyzmatem salezjańskim,
prosimy, abyśmy potrafiły tak jak on odczytywać znaki czasu,
aby pomóc tym, do których jesteśmy posłane.

Pomóż nam wzrastać w posłuszeństwie wiary, miłować ewangeliczne wartości,
kroczyć razem, zawierzając Tobie nasze życie.

Dodaj odwagi, byśmy każdego dnia stawały się przedłużeniem Twojego Spojrzenia –
Spojrzenia, które dostrzega, umacnia, podnosi, leczy…

Naucz nas towarzyszenia dzisiejszej młodzieży w czasie „burz” szalejących we współczesnym świecie.

Spraw, abyśmy nieustannie dodawały im odwagi, zachęcając do ufnego oddania się w Twoje dłonie i ramiona naszej ukochanej Matki – Maryi, Gwiazdy Morza.

Ukryj nas i tych młodych w cieniu jej płaszcza.

Ocal od niebezpieczeństw i doprowadź do spokojnego portu – naszej Niebieskiej Ojczyzny.

Otwieraj nieustannie wszystkie serca na zbawienne działanie orzeźwiającego Źródła Wody Żywej, które wciąż bije z Sakramentów Eucharystii i Pokuty.

Wspieraj nas w dążeniu do świętości.

Ucz nas służyć sobie nawzajem z oddaniem, podając pomocną dłoń, słuchając pragnień i potrzeb, spoglądając razem w kierunku nieba i krocząc drogą nawrócenia.

Daj nam siłę do oddalania pokus tego świata, namiastek szczęścia, i tego, co przynosi tylko chwilową radość, abyśmy mogli osiągnąć szczęście wieczne i nieprzemijające w Twoim Domu.

A Ciebie – Święty Janie Bosko, pokorny towarzyszu młodzieży, prosimy –
wypraszaj nam umiejętność bycia z młodymi „tu i teraz”.

Pomagaj czytelnie i konsekwentnie wskazywać Chrystusa, który kocha i przyjmuje.

Uproś nam u Boga bezgraniczne zaufanie do Maryi Wspomożycielki, jakie Ty żywiłeś,
i umiłowanie młodzieży i poświęcenia się dla jej zbawienia.

Wypraszaj łaskę pokornego rozeznawania najlepszych dróg do serc młodych –
wszystkich i każdego z osobna. Wspieraj w stawianiu wymagań tym, którzy mogą im sprostać,
i w podnoszeniu tych, którzy walczą o swoje powstanie.

Ucz, jak godzić się na odrzucenie, wyśmianie, podeptanie przez młodych prawdziwych wartości; jak kochać ich – w ich zniewolonej wolności. Pomagaj otwierać się na Ducha Świętego
i przyjmować, rozwijać i służyć innym Jego darami. Amen.

KRAKÓW – Wspólnota pw. bł. Laury Vicuña

Z młodzieżą i dla młodzieży
jak Ksiądz Bosko
- odkrywające moc Słowa Bożego i pełne zachwytu dla miłości Chrystusa dającego siebie codziennie w życiodajnych okruchach Eucharystycznego chleba
- podejmujące trud budowy „domu” – wspólnoty, która: cierpliwa, łaskawa, łagodna
- starające się codziennie odpowiadać wiernie na dar Bożego powołania i rzeczywistość czasu
- ufające i powierzające się w opiekę Matki Wspomożycielki
- kochające młodych spotykanych na różnych drogach życia
- proszące o dar wiary i posłuszeństwa w relacjach z przełożonymi
- proszące o dar żywej nadziei, by w każdym „dziś” widzieć światło Zmartwychwstania

To właśnie my prosimy Cię, Księże Bosko,
wypraszaj nam te dary,
które pozwolą nam zrealizować powierzoną przez Ciebie misję
i tak jak Ty kroczyć drogami świętości
z młodzieżą i dla młodzieży. Amen.

LUBLIN – Wspólnota pw. św. Teresy z Avila

Dziękujemy, Ci Panie, za św. Jana Bosko, za Jego życie, powołanie
i wskazówki, które nam zostawił. Przez jego wstawiennictwo
zawierzamy Ci naszą Rodzinę Salezjańską, wszystkie wspólnoty
i każdą z nas.

Pomóż nam żyć tak, jak chciał ks. Bosko, w prawdziwej pokorze
i pełnym wiary posłuszeństwie, by zły duch nie miał
do nas dostępu i by mogły się objawić Twoje wielkie dzieła.

Strzeż nas od łakomstwa, wygody, szemrania, lenistwa
i wszystkiego, co przeszkadza nam szukać Ciebie.

Spraw, abyśmy nabierając mądrości u Twoich stóp
i wychodząc do młodych naszych czasów,
umiały odczytywać ich realne potrzeby
i odpowiadać na nie twórczo i z odwagą.

Niech nasz dom będzie zawsze dla nich otwarty, a wspólnota,
którą tu spotykają, będzie oparciem i miejscem doświadczenia
miłości i troski Boga, na którym mogą bezpiecznie zbudować
swoją przyszłość.

ŁOMIANKI – Wspólnota pw. św. Józefa

Święty Janie Bosko, który zająłeś się chłopcami ubogimi,
krzywdzonymi, pozostawionymi samym sobie,
prowadząc ich do Boga i do dobrego życia
- dopomagaj nam dzisiaj otoczyć
właściwą opieką i wsparciem
młodych zagubionych w dzisiejszym świecie,
by mogli odnaleźć prawdę,
że mamy Ojca w niebie,
który nas kocha i oczekuje.

Ty żyłeś swoim kapłaństwem w prawdzie,
z mocą głosiłeś życie wieczne chłopcom,
otwórz nam oczy na faktyczne potrzeby młodych
i pokaż nam sposoby zaangażowania się dla zbawienia młodzieży.

Przez wstawiennictwo św. Jana Bosko prosimy Cię, Panie,
o wierność charyzmatowi dla każdej Córki Maryi Wspomożycielki.

Spraw, aby każda z nas była przedłużeniem życia ks. Bosko wobec młodych.

Uczyń nasze serca otwartymi na młodych,
na ich problemy i marzenia.
Daj nam mądrość i miłość,
abyśmy umiały im towarzyszyć
i prowadzić do Ciebie,
który jesteś prawdziwym szczęściem.

Panie, umacniaj moją codzienną pracę i trud, abym – tak jak ks. Bosko –
codzienne trudy, cierpienia o obowiązki przemieniała w hymn wdzięczności,
pamiętając zawsze o młodych.

Umacniaj mnie,
abym w mojej szarej codzienności
uczyła się słuchać wyzwań, które dotykają młodych,
i w chwilach spotkania z nimi umiała odpowiadać na ich pragnienia –
tak jak to czynił ks. Bosko. Amen.

ŁOMIANKI - Wspólnota pw. Niepokalanego Serca Maryi

Święty Janie Bosko…
Wychowawco o sercu Dobrego Pasterza,
prowadź dziś młodych,
ukazując im ideał prawdziwej miłości.

Stawiaj na ich drodze wychowawców
prawych sercem, którzy pokażą im,
…że miłość może być cierpliwa,
choć wszyscy mówią, że to nie ma sensu…

…że miłość może być łaskawa,
choć twierdzą, że siłą się udaje…

…że miłość nie zazdrości,
choć wszyscy walczą o swoje…

…że miłość nie szuka poklasku,
choć przecież trzeba iść z postępem…

…że miłość nie unosi się gniewem,
choć oko za oko jest w cenie…

…że miłość nie pamięta złego,
choć możesz usłyszeć: nigdy ci tego nie zapomnę…

…że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości,
choć większość mówi: nie moja sprawa…

Daj młodym wychowawców, którzy pokażą,
że miłość wszystko znosi… przetrzyma wszystko i …
nie ustaje, bo ma swoje źródło w Bogu,
który widzi i kocha…

Święty Janie Bosko – módl się za nami.

ŁÓDŹ – Wspólnota pw. św. Jana Bosko

Księże Bosko, nasz Ojcze i Przewodniku na drodze powołania, Ty dzisiaj kochasz Boga i młodych z taką samą siłą, z jaką kochałeś ich od pierwszych chwil swojego powołania, jakim obdarzył Cię Zbawca już w proroczym śnie z dziewiątego roku życia. Dzisiaj, gdy patrzymy na Twoje 200 lat bycia w historii świata, Kościoła, młodzieży i naszej Salezjańskiej Rodziny, prosimy Cię, Ojcze, o siłę do bycia ciągle na nowo w pełni darem dla dzieci i młodzieży, tych najbardziej potrzebujących, którzy nie maja niczego trwałego, bo są sami, pozostawieni przez innych, czy też takimi się uczynili, odrzucając wartości.

Pomóż nam żyć dla młodych i z młodymi we współczesnym świecie, naucz nas rozumieć ich, byśmy mogły docierać do ich serc i przyprowadzać do Boga, tak jak Ty to czyniłeś.

Księże Bosko, ucz nas Twojego zaufania Jezusowi i Maryi Wspomożycielce, bo i teraz oglądamy przecież cuda, które ona działała w młodych i w naszej pracy, kiedy zapominamy o sobie i kiedy Jezus jest najważniejszy w naszym oddaniu się dzieciom i młodzieży.

Księże Bosko, pomóż nam w prowadzeniu do zbawienia młodych ludzi, daj dobre natchnienia i propozycje, wyproś nam u Boga łaskę wierności i odnowy życia charyzmatem salezjańskim. Pomóż nam dzisiaj być podobnymi do Ciebie w tym, co robimy. Święty Janie Bosko, spraw, aby cała Rodzina Salezjańska z nowym zapałem i ofiarnością poświęciła swoje siły dla młodych. Bądź nam orędownikiem dla tych, którzy się zagubili. Wzbudź w nas na nowo zapał do szukania tych najbardziej potrzebujących.

Księże Bosko, polecamy Ci ludzi młodych, szczególnie zranionych, bez perspektyw, którzy potrzebują miłości jak chleba. Daj, aby spotkali na swej drodze wychowawców o sercach pełnych dobroci i miłości, którzy przyprowadzą ich do Jezusa. Oświeć drogi tym, którzy nie chcą korzystać z pomocy, daj im siłę do powrotu na drogi Boże.

Święty Janie Bosko, umocnij wiarę tych, którzy znają Pana, a tym, którzy Pana nie znają, daj łaskę wiary; pragnienie bliskości Boga niech będzie w ich sercach, niech żyją w łasce, unikają grzechu i wszystkiego, co ich do niego skłania.

Niech Maryja, która była Twoją najlepszą Matką, będzie także dziś dla nas Tą, która Wspomaga i dodaje otuchy. Amen.

Święty Janie Bosko, módl się za nami.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – Wspólnota pw. Miłosierdzia Bożego

Boże, nasz Ojcze, bądź uwielbiony za dar charyzmatu salezjańskiego
dany Kościołowi w osobie św. Jana Bosko,
za jego wiarę i bezgraniczne zaufanie Tobie i Maryi Wspomożycielce.
Za przyczyną Księdza Bosko prosimy, odnów i utwierdź nas
w oblubieńczej miłości i wierności, uczyń nasze serca sercami Dobrego Pasterza,
pomóż nam poszerzyć spojrzenie na młodych i współpracować
razem w budowaniu świata bardziej ludzkiego,
tworząc wspólnoty świadectwa, w których młodzi spotkają Ciebie,
kochającego Ojca, i odnajdą w Jezusie sens swojego życia.
Naucz nas pozytywnie odczytywać znaki czasu, patrzeć oczyma wiary na tych,
których stawiasz na naszej drodze, i rozmiłować młodych w Jezusie Eucharystycznym i Maryi Wspomożycielce,
aby wśród burzliwych fal życia mogli bezpiecznie dotrzeć do portu zbawienia.
Polecamy Ci naszą Siostrę Inspektorkę, Lidię,
niech Eucharystia będzie dla niej szczególnym spotkaniem z Jezusem
i źródłem siły w kierowaniu naszą Inspektorią.
Udzielaj jej hojnie darów Ducha Świętego i wszelkich potrzebnych łask.

POGRZEBIEŃ – Wspólnota pw. Sługi Bożej Matki Laury Meozzi

Ojcze i Nauczycielu młodzieży, święty Janie Bosko, natchniony światłem Ducha Świętego właściwie odczytałeś realia, w jakich znajdowała się współczesna Tobie młodzież. Widziałeś zagrożenia, brak wartości, biedę materialną i moralną młodych ludzi. Przewidywałeś ich przyszłość, chciałeś wprowadzić ich na drogę prawdy, miłości i wiary. Nie zrażałeś się trudnościami, ale zaufałeś Bogu i Maryi. Twoja wielka wiara pozwalała Bogu działać i czynić cuda. Twoje serce stało się źródłem salezjańskiego charyzmatu i początkiem salezjańskiej historii. To
w nim Bóg złożył te wielkie dary, którymi chciał obdarzyć cały świat. Pragnąłeś, aby salezjanie
i salezjanki kontynuowali Twoją pracę. Chciałeś, by nigdy już młodzi ludzie nie byli pozostawieni sami sobie, aby mieli przed kim otworzyć swoje serca, mieli komu zaufać.

Świat, który nas otacza, jest światem głębokich i gwałtownych zmian, wielkich szans i wielkich zagrożeń, na które narażona jest młodzież. Na marginesie tego świata żyje wielu ubogich – tych pozbawionych środków materialnych, ale także tych ubogich duchowo – którzy nie potrafią kochać, nie odróżniają dobra od zła, prawdy od kłamstwa. Wielu młodych, samotnych, dotkniętych przemocą, rodzinnymi konfliktami i emocjonalnymi ranami; młodych zagubionych,
z cierpieniem i bólem.

To do nich posyła nas Bóg. Ty jednak wiesz, jak bardzo jest to trudne, dlatego prosimy Cię – wyjednaj nam u Boga łaskę mądrości i otwartości serc, abyśmy umieli rozpoznawać znaki czasu
i właściwie na nie odpowiadać. Pomóż nam odnajdywać nowe formy pracy z młodzieżą. Ucz nas zaufania Bogu i Maryi Wspomożycielce – tak jak Ty zawsze im ufałeś.

POGRZEBIEŃ – Wspólnota pw. św. Jana Bosko

Sen o dwóch kolumnach

Modlitwa do św. Jana Bosko

Święty Janie Bosko, Twój sen o dwóch Kolumnach wciąż się urzeczywistnia. Pan Bóg objawił Ci udręki, prześladowania i walki, jakie Kościół Chrystusa Pana musi staczać. Łódź Kościoła jest nieustannie atakowana przez moce zła. Ojciec św., biskupi i kapłani są przedmiotem niezwykłej złości szatana. A świat zalewany jest błędnymi ideologiami, narzuca mu się prawa uwłaczające Prawu Bożemu. Stąd człowiek coraz częściej ignoruje wartości chrześcijańskie, zagłuszając własne sumienie.

Księże Bosko, w śnie Pan wskazał Ci także sposób obrony Kościoła. Niech nasze wspólnoty będą tymi małymi łódkami przycumowanymi do dwóch Kolumn i niech skutecznie walczą w obronie Okrętu, na czele którego stoi Papież.

Za Twoim wstawiennictwem dziękujemy Dobremu Bogu za to, że mamy dostęp do Jego mocy, która tkwi w Eucharystii, i że pod przewodem Niepokalanej Wspomożycielki możemy stawiać opór złu i bronić Kościoła.

Uproś nam dar gorliwej wierności, abyśmy razem z młodymi, stając w obronie Prawdy, wołały: Tylko JEZUS JEST PANEM! Przez Dziewicę Wspomożycielkę Jemu zawierzamy siebie i młodych, którzy są z nami i tych, którzy żyją jeszcze na peryferiach.

Święty Janie Bosko, módl się za nami. Amen.

POZNAŃ – Wspólnota pw. Maryi Wspomożycielki

Święty Janie Bosko, Ojcze i Nauczycielu, który tak wiele pracowałeś dla zbawienia dusz, bądź naszym przewodnikiem w pracy dla dobra dusz naszych i naszych bliźnich.

Dopomagaj nam, byśmy nieustannie starały się żyć lepiej, przezwyciężając odważnie zło, kochać piękniej i być dla siebie prawdziwymi siostrami.

Naucz nas kochać Jezusa, Maryję Wspomożycielkę, Kościół i Ojca świętego.

Święty Janie Bosko, uproś nam ducha i moc inicjatywy Twemu programowi wychowawczemu, abyśmy odpowiadając na problemy i nadzieje dzisiejszej młodzieży, umiały zachęcić ją do życia Ewangelią.

RÓŻANYSTOK – Wspólnota pw. Sługi Bożej Matki Laury Meozzi

Święty Janie Bosko, Ojcze nasz i Nauczycielu,
od zarania kochałeś Jezusa w Eucharystii
i Maryję, najczulszą Matkę.

W tych czasach niepokoju
bądź kapitanem i sternikiem młodych dusz,
by ich życie, przytwierdzone do kolumny
Eucharystii i Maryi Wspomożycielki,
było życiem pięknym i czystym.
Amen.

Boże Ojcze, Ty dla dobra Kościoła obdarzyłeś św. Jana Bosko łaska proroczych wizji.
Spraw, prosimy, abyśmy pouczeni jego słowami i przykładem życia potrafili całą ufność pokładać w Tobie, a w chwilach trudności i zagrożeń pomóż nam znaleźć bezpieczną przystań w Eucharystii i pod płaszczem Niepokalanej Wspomożycielki. Amen.

RUMIA – Wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa

Boże Ojcze, wielbimy Cię i dziękujemy Tobie za św. Jana Bosko. Przez jego wstawiennictwo prosimy, byśmy potrafiły jak on żyć posłuszeństwem wiary o oddaniem Dziewicy Wspomożycielce, by skutecznie pomagać młodym i całemu światu dojść do portu zbawienia. Amen.

RUMIA – Wspólnota pw. Świętej Rodziny

Sen: „Tajemnicze prorocze koło”

Ojcze i Nauczycielu, św. Janie Bosko,
wsłuchując się w Twoje słowo, pragniemy kontynuować misję wychowawczą,
którą przekazał Ci Bóg i Maryja Wspomożycielka.
Prosimy Cię, wypraszaj potrzebne łaski dla swych Synów i Córek.
Naucz nas w świetle wiary odczytywać znaki czasu,
abyśmy z młodymi „tu i teraz” budowały dom, który ewangelizuje.
Wspomagaj naszych wychowawców,
by kształtowali w sercach młodych ducha modlitwy,
ukochania Jezusa i Maryi Wspomożycielki
oraz chętnego korzystania z sakramentów świętych.
Niech światło Ducha Świętego pomoże im
wybrać w życiu drogę wierności Bogu i Kościołowi.
Wyproś potrzebne łaski misjonarzom i misjonarkom,
a szczególnie naszym Przełożonym.

SOKOŁÓW PODLASKI – Wspólnota św. Marii Dominiki Mazzarello

Święty Janie Bosko, wejrzyj, prosimy, na naszą rzeczywistość, w której żyjemy – na nasz dom, dzieła, ze wszystkimi ich radościami i smutkami. Zawierzamy się Tobie, który zaufałeś łodzi Rybaka na wzburzonych wodach. Pomóż nam, Księże Bosko, nie zmieniać kursu, który Bóg nam wyznaczył, ale w miłości i jedności ze sobą i całym Kościołem świętym stawać się misjonarkami radości i nadziei.

Dziś na nowo potrzebujemy zawrócenia serca do charyzmatu, abyśmy wpatrzone w Maryję Wspomożycielkę i wzmocnione Eucharystią umiały prowadzić młodych nam powierzonych do pełnej komunii z Bogiem. Niech wiatr wiejący od dwóch kolumn zamknie szczeliny zła, dziury grzechów, i pozwoli z ufnością płynąć z młodymi do portu zbawienia. Amen.

SUWAŁKI – Wspólnota pw. Matki Bożej Ostrobramskiej

Modlitwa Wspólnoty Wychowawczej Sióstr Salezjanek z Suwałk inspirowana „Snem o tratwie”
św. Jana Bosko

Święty Janie Bosko, który odkrywałeś oblicze Boga w twarzach ludzi młodych, uczyń nas wrażliwymi na ich obecność w naszym suwalskim środowisku, uległymi na natchnienia Ducha Świętego. Ucz nas odnajdywać klucz do serc młodego pokolenia.

Wzorze wychowawców i wierny czcicielu Maryi, chroń dzieci i młodzież przed złem, zagrożeniami współczesnego świata, a kiedy zbłądzą, daj im odwagę powrotu do Boga. Polecamy także tych, którzy zagubili się w życiu, nie skorzystali z szansy wyrwania ich z trudnej sytuacji. Prosimy o Boże miłosierdzie nad nimi i nad nami.

Przebacz nam egoistyczną koncentrację na sobie, brak odwagi, dialogu, zaangażowania, minimalizm i wszelkie pozory dobra.

Nauczycielu, który się nie zniechęcałeś trudnościami i potrafiłeś wykorzystywać nawet własne sny w celach duszpasterskich, pomóż nam być mądrymi przewodnikami i przyjaciółmi młodzieży, ucz swoje duchowe córki i synów z roztropnością wykorzystywać wszystkie talenty i środki na wspólnej drodze zdobywania świętości.

Pozwól młodym doświadczać bezinteresownej i bezwarunkowej miłości Boga, czułej opieki Maryi Wspomożycielki i odkrywania wartości ich życia. Uzdalniaj naszą Wspólnotę Wychowawczą do radosnej służby, która będzie codziennym „Magnificat” i zaprowadzi nas bezpiecznie do przystani – Nieba.

TARNOWSKIE GÓRY – Wspólnota pw. Dobrego Pasterza

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Bosko

Święty Janie Bosko,
Mistrzu i Nauczycieli kontemplacji w działaniu,
naucz nas zauważać znaki czasu
i pomagaj przezwyciężać rutynę, bierność i lęki.

Wspieraj nas w naszych powrotach do Jezusa,
aby rozpoznając sercem Jego Osobę,
powracać do życia radykalizmem Ewangelii.

Dodawaj sił do odnajdywania peryferii naszego serca,
„serca naszej wspólnoty”
i serca młodych, najbardziej potrzebujących.

Naucz odkrywać na nowo nasze Salezjańskie DNA
w umiejętności oddawania życia,
wzrastając w świętości i zaufaniu do Jezusa Dobrego Pasterza.

Uproś nam u Boga – wraz z Matką Mazzarello –
jedność w różnorodności
charyzmatu Rodziny Salezjańskiej.

Święty Janie Bosko,
umacniaj naszą wiarę przez ślub posłuszeństwa,
naszą nadzieję poprzez ślub ubóstwa
i naszą miłość poprzez ślub czystości.

Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami!
Amen.

WARSZAWA – Wspólnota pw. św. Marii Dominiki Mazzarello

Panier Jezu Chryste, Mistrzu i Nauczycielu, dziękujemy Ci, że dałeś nam św. Jana Bosko, Założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. Naucz nas, abyśmy tak jak on potrafili odpowiadać życiem na znaki czasu, w którym żyjemy. Wskazuj nam peryferie młodych, zwłaszcza najuboższych, potrzebujących naszej pomocy, i otwieraj nasze serca na ich potrzeby, byśmy nieśli im miłość i wsparcie. Święty Janie Bosko, wstawiaj się za nami i wskazuj drogę do tych młodych, którzy nie znają Boga, abyśmy zanieśli im Jezusa i naszym życiem świadczyli o Jego miłości miłosiernej. Amen.

Boże, najlepszy Ojcze! Dziękujemy Ci za dar osoby księdza Bosko, za dobroć jego serca i uszy otwarte na głos Boży oraz na potrzeby i wołanie młodych.

Za przyczyną św. Jana Bosko proszę Cię, Panie, abyś zabrał mnie, moje siostry, młodych nam powierzonych, naszych bliskich i wszystkich, do których nas posyłasz na „tratwę ratunkową” z jego snu, abyśmy dotarli do Twojego domu.

Pomóż nam, Panie, modlić się tak, jak czynił to ksiądz Bosko; pomóż nam przeżywać codzienną Eucharystię i zawierzenie się Maryi – tak jak on to czynił. Pomóż nam odprawiać gorliwie rekolekcje – tak jak on to czynił; odczytywać znaki czasu – tak jak on to czynił; naśladować Jezusa i Maryję – tak jak on to czynił; służyć z pasją współczesnym młodym i wraz z nimi kroczyć do Twojego domu – tak jak on to czynił.

Święty Janie Bosko, Ojcze wielkiego zawierzenia Bogu i zaufania młodzieży.

Tak jak wskazałeś pierwszym siostrom drogę pójścia za Jezusem w duchu salezjańskim, tak i teraz w momentach słabej nadziei, lęku o przyszłość Zgromadzenia, nieśmiałości w pracy z młodymi, dodawaj nam odwagi w zaufaniu, pewności, że Maryja Wspomożycielka jest z nami i chroni nas swoim płaszczem. Amen.

Boże Ojcze, który w sercu ks. Bosko wzbudziłeś pragnienie służenia Tobie i młodym, daj nam za Jego wstawiennictwem serce otwarte, odważne i nowe, zdolne rozpoznawać znaki czasu, tak by każde dobro, które jest zgodne z Twoją wolą było przez nas rozpoznane i podjęte. Amen.

Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, Patronko nowej ewangelizacji, przez wstawiennictwo św. Jana Bosko dopomóż młodzieży pokonać wszelkie pokusy i zasadzki świata. Niech czuje się kochana miłością bez końca, która zaspokoi w obfitości wszelkie ich pragnienia. Niech Dobra Nowina o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa napełni ich radością i pokojem. Częsta spowiedź i komunia święta niech pomoże trwać w Jezusie jak winorośli w krzewie i przyniesie owoc obfity dobrych czynów. Maryjo, Gwiazdo Morza, bądź latarnią wskazującą bezpieczną drogę do portu zbawienia.

Dobry Ojcze, przez przyczynę św. Jana Bosko, który naśladował Ciebie, Dobrego Pasterza, proszę Cię, błogosław całej Rodzinie Salezjańskiej, byśmy ratowali ludzi młodych ze współczesnych otchłani tego świata. Niech pomocą w tym będzie nam krzyż Twojego Syna, który wyznacza drogę, oraz Maryja – tratwa, na której bezpiecznie można się schronić. Dodawaj nam sił i odwagi, byśmy wychodzili na peryferie tego świata i zdobywali dusze dla Ciebie. Amen.

Panie Jezu, proszę Cię za wstawiennictwem św. Jana Bosko za młodzież, szczególnie tą najbardziej zagubioną. Pomóż im wchodzić stopniowo na dobrą drogę prawdy przykazań Bożych do Królestwa Bożego. Przyjmij za nich moje modlitwy, ofiary, wyrzeczenia.

Księże Bosko, miałeś wielkie zaufanie do Opatrzności Bożej, skąd czerpałeś siłę i odwagę. Proszę Cię o taką wiarę, siłę i miłość, którą miałeś sam do Matki Bożej i Pana Jezusa, w okresie trudnych dni w Twoim życiu, które całe było oddane dzieciom i młodzieży.

Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal w nas na nowo wiarę, entuzjazm, radość, piękno, abyśmy posłuszne temu wezwaniu, razem z Maryją, pierwszą uczennicą Pana, przyjęły tak jak Ona pokorną postawę ucznia, aby wyjść na peryferie naszych środowisk, podejmując posługę Chrystusa, Dobrego Pasterza. Amen.

Bądź uwielbiony, Boże, za osobę św. Jana Bosko, za nasze Zgromadzenie. Bądź uwielbiony za wszelkie dobro, które się dokonało w Zgromadzeniu, za świętość życia. Prosimy przez przyczynę św. Jana Bosko, abyśmy wszystko czyniły z miłości do Ciebie, Jezu, i Twojej Matki. Prosimy, abyśmy zbawiły swoje dusze i tych, do których nas posyłasz.

Maryjo Wspomożycielko, przez wstawiennictwo św. Jana Bosko zawierzam Ci całą Rodzinę Salezjańską, zwłaszcza dzieci i młodych, którym towarzyszymy w prowadzonych przez nas dziełach. Otwórz ich i nasze serca na Słowo Twojego Syna. Czyń nas wrażliwymi i otwartymi na ludzką biedę. Ucz nas rozpoznawać znaki naszego czasu, jak rozpoznawał je ksiądz Bosko. Ochraniaj młodych, którzy starają się żyć w Twojej łasce i podobają się Jezusowi, aby mogli go głosić innym. Uproś wszystkim młodym łaskę wolności od nałogów, odrzucenia grzesznego życia, pomocy w przeżywaniu trudności. Rozpal w ich sercach miłość do Jezusa, pomóż im poznać prawdę o Tobie, zwróć ich serca do tego, co dobre, i spraw, aby sami prosili o miłosierdzie. Pozwól nam i wszystkim naszym młodym, Wspomożycielko Wiernych, spotkać się z całą Rodziną Salezjańską w Twoich ogrodach, by przez całą wieczność dziękować za ogrom otrzymanych łask. Amen.

Za wstawiennictwem św. Jana Bosko prosimy Cię, Boże, byśmy byli światłem dla młodych, które czerpiemy z Eucharystii. Maryja Wspomożycielka niech będzie nam drogowskazem do nieba, gdzie za Twoją łaską chcemy przebywać razem z młodymi i całą Rodziną Salezjańską. Amen.

Święty Janie Bosko, który z miłości do Jezusa i do Maryi Wspomożycielki,
oddałeś całe swoje życie młodzieży,
wypraszaj nam tę moc Ducha, która uczyniła Cię kapłanem miłosierdzia, abyśmy i my mogli pocieszać i wspomagać naszych młodych, ich rodziny i każdego człowieka. Uczyń z naszych wspólnot wspólnoty miłosierdzia.

WARSZAWA – Wspólnota pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Święty Janie Bosko, Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
wielki czcicielu Maryi Wspomożycielki,
prowadź nas drogami Jezusa,
Dobrego Pasterza,
by codziennie z nowym zapałem
podejmować powierzoną nam misję
prowadzenia młodych na spotkanie z Jezusem.

Ucz nas zaufania do Maryi,
którą kochałeś jak matkę,
i pomóż z Jej pomocą zwyciężać zło
i być „budowniczymi mostów”
między Bogiem i młodymi.

Uproś nam dar ofiarnej miłości, głębokiej wiary
i ewangelicznej odwagi,
byśmy mogli przeciwstawić się
wszelkim zagrożeniom,
jakie niesie współczesny świat.

WISŁA – Wspólnota pw. Matki Bożej Jasnogórskiej

Boże, Ty widzisz świat młodych.
Przenikasz i znasz ich serca. Jedni – idą za Tobą;
inni – są przeciw Tobie, a jeszcze inni – poszukują Ciebie.

Dziś, w tym zagubionym świecie młodych, prosimy Cię, Boże – za przyczyną Świętego Jana Bosko – oświeć nas łaską Ducha Świętego, byśmy tak jak nasz Założyciel umiały odczytywać znaki czasu, ich pragnienia, podnieść ich z ubóstwa duchowego i moralnego, i przyprowadzić do Ciebie.

Spraw, Boże, byśmy były dla nich czytelnym znakiem żyjącego Boga „dziś” – wychodząc do nich z Twoją miłością miłosierną; by młodzi, pociągnięci naszym świadectwem radosnego życia w komunii z Tobą i drugim człowiekiem, zapragnęli porzucić dotychczasowe swoje peryferie i wejść w nowe życie z Jezusem Chrystusem. Amen.