Echa Tygodnia Misyjnego 2016

W dniach 21-29 października 2016 roku przeżywaliśmy w Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Kielcach Tydzień Misyjny 2016 pod hasłem: „Ochrzczony to znaczy posłany". Każdego dnia dzieci poznawały życie i kulturę ludzi na terenach misyjnych. Celem naszych inicjatyw misyjnych było: kształtowanie świadomości misyjnej, zarówno dzieci, jak i ich rodziców, zachęcanie do współpracy misyjnej w Kościele, uwrażliwienie na problemy ludzi z krajów misyjnych, takie jak: głód, bezdomność, wykorzystywanie do ciężkiej pracy, analfabetyzm.

Ważną częścią przeżywanego tygodnia była intencja dotycząca misji i misjonarzy podczas modlitwy różańcowej w przedszkolu oraz modlitwy rodzinnej w domach dzieci. Chętne rodziny losowały nazwisko konkretnej misjonarki (siostry salezjanki pracującej poza granicami naszego kraju) i towarzyszyły jej modlitwą w gronie rodzinnym. Dzieci i rodzice zostali również zaproszeni do akcji "Makulatura na Misje". Dzięki tej akcji w konkretny sposób przyczyniliśmy się do pozyskania funduszy na cele misyjne.

s. Ewa Stefan FMA

Linki:

Rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny 2016

Spotkanie z Misjonarzem