Ariccia, 9 stycznia 2018

Dzisiejszy dzień to serce weryfikacji – spojrzenie, które obejmuje rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Matka w porannym wystąpieniu poruszyła temat: wspólnota w nieustanym nawróceniu zdolna do gestów prorockich. Temat, który otwiera serce dzisiejszego dnia, aby przyjrzeć się naszemu nawróceniu pastoralnemu oraz gestom prorockim, które zostały zrealizowane podczas trzyletniej drogi po XXIII KG. Być zawsze w drodze, otwarte na zmiany, wychodząc jako misjonarki. Tylko takie wspólnoty są zdolne do gestów prorockich, podkreśliła Matka w swoim wystąpieniu. Na tej drodze Jezus zawsze nas uprzedza i czyni nas zdolnymi do pierwszego kroku. Wyjść i zaryzykować tak jak Ksiądz Bosko i Matka Mazzarello.

Matka Yvonne krótko zatrzymała się również na istotnych i aktualnych gestach prorockich. Wskazała na: życie we wspólnocie, pragnienie pracy razem, w odnowionym zaufaniu, które przezwycięża wszelkie lęki, wtedy kiedy powierzamy się jedna drugiej i kiedy przyjmujemy się mimo wszelkich różnic, na jakie napotykamy. Posługa władzy w stylu maryjnym to kolejny gest, który nadaje jakość naszym relacjom w duchu salezjańskim, podejmując odpowiedzialność i służąc sobie wzajemnie.

Metodologia dzisiejszego dnia pozwoliła nam na „wizytę” w każdej Inspektorii Konferencji CIEP, CII, CIEM. Na przygotowanych tablicach mogłyśmy zobaczyć życie naszych Inspektorii. Zadaniem dnia dzisiejszego było wybrać pewne zbieżności naszych działań we wszystkich Konferencjach oraz aspekty do wzmocnienia.

Zbieżności

  • Chrystus w centrum naszych działań, dzięki Jego obecności zmienia się nasze spojrzenie na rzeczywistość i nasze życie
  • otwartość naszych wspólnot na młodych, dzielenie misji razem ze świeckimi, wspólna formacja
  • pasja życia i dar dla innych

Aspekty do wzmocnienia

  • współpraca ze świeckimi i formacja razem, razem projektować
  • tworzenie relacji serdecznych, współodpowiedzialność
  • wzmocnienie tożsamości charyzmatycznej, by móc dzielić razem misję
  • wspólnoty powołaniowe – dowartościowując powołanie jako dar

To, co było doświadczeniem i drogą naszych wspólnot, jest teraz naszym doświadczeniem, przeżywaniem tu i teraz czasu weryfikacji razem: FMA, świeccy i młodzi. Dziś znów otwiera przed nami nowe horyzonty. Razem wołamy o moc, światło Ducha, aby pozwolił nam odkryć to, czego On Sam pragnie dziś dla Europy, dla naszych wspólnot, młodych i świeckich.

Dziękujemy Siostrom za towarzyszenie w tym czasie i nadal się polecamy – w oczekiwaniu na kolejny dzień.

Siostry z Ariccia