95 lat obecności FMA w Polsce

Wieści z NOWICJATU!

W niedzielę, 5 listopada świętowałyśmy 95. rocznicę przybycia Córek Maryi Wspomożycielki do Polski z Matką Laurą Meozzi na czele. Tego dnia szczególne miejsce w naszych sercach zajmowała refleksja nad pierwszymi chwilami Sióstr na naszej ziemi, która choć już niepodległa, pamiętała jeszcze niewolę i ucisk kajdan, którymi spętana była przez 123 lata.

Tak jak wtedy, również dziś Matka Laura wraz z towarzyszącymi jej siostrami może być dla nas – ludzi współczesnych wielkim świadkiem miłości do Polski, przybranej ojczyzny, dla której poświęciła swoje życie aż do ostatnich chwil. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest zdanie, które wypowiedziała: „Na ziemi mam dwie ojczyzny: Italię i Polskę i obydwie kocham jednakowo”.