14 listopada 1877

Jubileusz Misji FMA

Rzym, 14 listopada 2017

«Kto wie, czy ten wyjazd nie będzie takim małym nasieniem, z którego wyrośnie ogromna roślina? Kto wie, czy nie będzie on jak ziarnko gorczycy, które powoli się rozrośnie, i posłuży do wyświadczania wielkiego dobra? Kto wie, czy ten wyjazd nie rozbudzi w sercach wielu pragnienia poświęcenia się Bogu na Misjach, przynależenia do nas i wzmocnienia naszych szeregów? Mam taką nadzieję». (Don Bosco – MB t. XI)

Marzenie: wyjechać, iść, ewangelizować!

Data: 14 listopada 1877

Port: Genua

Statek: "Savoie"

Cel: Montevideo – Urugwaj

Spojrzenie w przyszłość: Ksiądz Bosko i Matka Mazzarello.

Rada: «Bądźcie jak wielkie konchy u fontann, które przyjmują wodę i rozlewają ją dla wszystkich, to znaczy, bądźcie konchami wiedzy i cnoty ku pożytkowi swoich bliźnich». (Papież Pius IX do pierwszych misjonarek CMW).

Towarzyszka podróży: Maryja Wspomożycielka. Wraz z nią – uśmiechające się Dzieciątko!

Sześć odważnych sióstr: siostra Angela Vallese (23 lata), siostra Joanna Borgna (17 lat), siostra Angela Cassulo (25 lat), siostra Teresa Gedda (24 lata), siostra Angela Denegri (17 lat), siostra Teresina Mazzarello (17 lat).

Czas: Inne czasy! Wypływało się, by już więcej nie powrócić.

W naszych czasach jedyny czas: Kairos! Czas, by dziękować, czas, by śpiewać Magnificat, czas, by ożywić naszą obecność na pięciu kontynentach... czas, by żyć w pełni słowami: da mihi animas cetera tolle i A te le affido”.

Jedyna, wieczna i nieodwracalna odpowiedź: «Oto jestem. Poślij mnie!».

Najdroższe Siostry,

140 lat dzielą nas od tego odległego 14 listopada 1877.

Od tego dnia – tak pamiętnego dla naszej historii – Zgromadzenie CMW zawsze przemierzało oceany, żyło zawsze „wyjściem”, ożywiało swą tożsamość misyjną, bo przez cały ten czas wiele sióstr usłyszało i przyjęło wezwanie misyjne ad gentes.

Życzmy sobie, byśmy w następnych 140 latach i w tych, których Opatrzność zechce udzielić w darze naszemu Zgromadzeniu, mogły wzrastac w świętości i w pasji misyjnej, by dać życie rzeszom młodych!

W Księdzu Bosko i Matce Mazzarello, misjonarki sercem i czynem, życzenia pięknego Święta!

Złączona w komunii i wzajemnej modlitwie

Consigliera per le Missioni - s. Alaide Deretti FMA